Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 12:52:21 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10660Tiêu đề: [Cần giúp đỡ]Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: nhaibendtb trong 12:52:21 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
1 đoạn mạch xoay chiều AB gồm 2 cuộn dây mắc nối tiếp,cuộn thứ nhất có điện trở thuần R1=10 và độ tự cảm L1=0,0636H,cuộn thứ 2 có điện trở thuần R2=20 và độ tự cảm L2 có thể thay đổi được.Giữ R1,R2,L,phải thay đổi L2 như thế nào để độ lệch pha của u và i là 45 độ?Cho f=50Hz
A.1/10pi(H)
B.0,1pi(H)
C.0,01pi(H)
D.1(H)


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp đỡ]Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 01:20:11 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
1 đoạn mạch xoay chiều AB gồm 2 cuộn dây mắc nối tiếp,cuộn thứ nhất có điện trở thuần R1=10 và độ tự cảm L1=0,0636H,cuộn thứ 2 có điện trở thuần R2=20 và độ tự cảm L2 có thể thay đổi được.Giữ R1,R2,L,phải thay đổi L2 như thế nào để độ lệch pha của u và i là 45 độ?Cho f=50Hz
A.1/10pi(H)
B.0,1pi(H)
C.0,01pi(H)
D.1(H)
ZL1 = 20
Để độ lệch pha là 450 = [tex]\frac{\pi }{4}[/tex]
ta có : [tex]tan\frac{\pi }{4} = \frac{Z_{L1} +Z_{L2}}{R_{1}+R_{2}} => Z_{L2}=10\Omega[/tex]
=> L2 = [tex]\frac{1}{10\pi } H[/tex]