Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 12:35:38 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10659Tiêu đề: Hai dao động điều hòa
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 12:35:38 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Anh chị thầy cô giúp em bài này nhé !
Em cảm ơn ạ
1 Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, có phương trình dao đọng lần lượt là X1=10cos(5πt)cm va X2=Acos(5πt+π/3)cm. khi li độ dao động thứ nhất x1=5cm thì li độ của dao động tổng hợp của 2 dao động bằng 2cm.Dao động tổng hợp của 2 dao dộng có biên độ bằng ?
 
A 13cm
B 15cm
C 12cm
D 14cm
 


Tiêu đề: Trả lời: Hai dao động điều hòa
Gửi bởi: hvt_vl trong 01:08:21 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
khi li đô tổng hợp = 2 thì x1=5, dễ dàng suy ra đc x2=-3 và đang ở góc 2pi/3 => Biên độ của x2 là 6.
có độ lệch pha và biên độ của 2 dao động thì ta có biên độ dao động tổng hợp tính đc là 14


Tiêu đề: Trả lời: Hai dao động điều hòa
Gửi bởi: traugia trong 01:09:12 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Anh chị thầy cô giúp em bài này nhé !
Em cảm ơn ạ
1 Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, có phương trình dao đọng lần lượt là X1=10cos(5πt)cm va X2=Acos(5πt+π/3)cm. khi li độ dao động thứ nhất x1=5cm thì li độ của dao động tổng hợp của 2 dao động bằng 2cm.Dao động tổng hợp của 2 dao dộng có biên độ bằng ?
 
A 13cm
B 15cm
C 12cm
D 14cm
Ta có : x=x1 +x2 => x2 = x-x1=- 3cm
Khi x1 = 5 = 10cos(5πt) <=> cos(5πt) = 0,5
thì x2 = -3 =A2cos(5πt+π/3) =[tex]A_{2}(cos(5\pi t)cos\frac{\pi }{3} -sin(5\pi t)sin \frac{\pi }{3})[/tex]
    <=> [tex]-3 =A_{2}(\frac{1 }{4} -\frac{3 }{4})=-\frac{2}{4}A_{2}[/tex]
   <=> A2 = 6 cm
Vậy biên độ của dao động tổng hợp là :[tex]A = \sqrt{10^{2} +6^{2}+2.10.6cos\frac{\pi }{3}} =14cm[/tex]