Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: madonsteroids2 trong 10:51:16 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10650Tiêu đề: Lương tử-DĐ điện cần giúp
Gửi bởi: madonsteroids2 trong 10:51:16 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
1 . trong nguyên tử hidro,electron  chuyển động trên các quĩ đạo dừng có bán kính rn= ro*n^2 .Tốc độ của e trên quĩ đạo thứ 2 là .
2 .  chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng = 0.4 m và phát ra bước sóng có nanda2= 0.6 m . Biết hiệu suất của sự phát quang này là 85% , số photong của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là 2.10^15. số photon của chùm sáng phát quang ra trong 1 s là .
3.  một mạch dao động LC lý tg? f dao động riêng = 90MHZ . Mạch này nối vs  1 anten để thu sóng điện từ. Giả sử hai sóng ddienj tờ có cùng năng lượng nhưng có các tần số tg ứng f1=88MHz , f2= 95MHz truyền vào anten.Gọi biên độ dao động của mạch ứng vs hai tần số này là I1,I2 . Khi đó
A. I1>I2     B . I1<I2     C . I1=I2


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình với
Gửi bởi: traugia trong 11:00:18 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
1 . trong nguyên tử hidro,electron  chuyển động trên các quĩ đạo dừng có bán kính rn= ro*n^2 .Tốc độ của e trên quĩ đạo thứ 2 là .
Coi lực tĩnh điện giữa hạt nhân và e là lực hướng tâm:
               [tex]9.10^{9}\frac{\left|e \right|^{2}}{r_{n}^{2}} = m_{e}\frac{v_{n}^{2}}{r_{n}}<=> v_{n} = \left|e \right|\sqrt{\frac{9.10^{9}}{m_{e}r_{n}}}[/tex]
   => [tex]v_{2} = \left|e \right|\sqrt{\frac{9.10^{9}}{4m_{e}r_{0}}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình với
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:03:04 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
1 . trong nguyên tử hidro,electron  chuyển động trên các quĩ đạo dừng có bán kính rn= ro*n^2 .Tốc độ của e trên quĩ đạo thứ 2 là .
2 .  chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng = 0.4 m và phát ra bước sóng có nanda2= 0.6 m . Biết hiệu suất của sự phát quang này là 85% , số photong của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là 2.10^15. số photon của chùm sáng phát quang ra trong 1 s là .
3.  một mạch dao động LC lý tg? f dao động riêng = 90MHZ . Mạch này nối vs  1 anten để thu sóng điện từ. Giả sử hai sóng ddienj tờ có cùng năng lượng nhưng có các tần số tg ứng f1=88MHz , f2= 95MHz truyền vào anten.Gọi biên độ dao động của mạch ứng vs hai tần số này là I1,I2 . Khi đó
A. I1>I2     B . I1<I2     C . I1=I2

cẩu ý A bạn lấy f dao động riêng trừ đi hai cái kja cái nào nhỏ hơn thì biên độ to hơn(lấy trị tuyệt đối nhá)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình với
Gửi bởi: traugia trong 11:08:40 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
2 .  chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng = 0.4 m và phát ra bước sóng có nanda2= 0.6 m . Biết hiệu suất của sự phát quang này là 85% , số photong của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là 2.10^15. số photon của chùm sáng phát quang ra trong 1 s là .
Hiệu suất của quá trình phát quang là: [tex]H = \frac{n_{p}\varepsilon _{p}}{n_{t}\varepsilon _{t}} = \frac{n_{p}\lambda _{t}}{n_{t}\lambda_{p}} =0,85[/tex] =>[tex]n_{p} =\frac{0,85n_{t}\lambda _{p}}{\lambda_{t}} =\frac{34}{3}.10^{14}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Lương tử-DĐ điện cần giúp
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:09:05 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
đồ thị biên độ là đường cong có trục tung là biên độ trục hoành là f tại giá trị fo thi mạch cộng hưởng thì biên độ max thì khi đó f càng gần fo thi biên độ cang gần biên độ max