Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhdestroy trong 10:33:44 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10649Tiêu đề: Mạch dao động LC
Gửi bởi: minhdestroy trong 10:33:44 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động LC lí tưởng có hai tụ như nhau mắc nối tiếp. Biết điện dung của mỗi tụ là 2µF và cuộn dây có độ tự cảm 2mH. Ban đầu bộ tụ đươc nạp bởi nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mạch đang hoạt động thì tại thời điểm dòng điện qua mạch cực đại thì người ta nối tắt một trong hai tụ. Điện áp cực đại trên tụ sau khi nối tắt một trong hai tụ bằng
A. 6V
B. 12V
C. 6 căn 2
D 6/ căn 2


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: kydhhd trong 10:47:18 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động LC lí tưởng có hai tụ như nhau mắc nối tiếp. Biết điện dung của mỗi tụ là 2µF và cuộn dây có độ tự cảm 2mH. Ban đầu bộ tụ đươc nạp bởi nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mạch đang hoạt động thì tại thời điểm dòng điện qua mạch cực đại thì người ta nối tắt một trong hai tụ. Điện áp cực đại trên tụ sau khi nối tắt một trong hai tụ bằng
A. 6V
B. 12V
C. 6 căn 2
D 6/ căn 2
năng lượng của bộ tụ là:
[tex]W=\frac{1}{2}CbE^{2}=\frac{1}{4}CE^{2}[/tex]
khi I cực đại thì diện tích trên 2 tụ bằng 0 nên sau khi nối tắt 1 tụ:
[tex]\frac{1}{2}CU^{2}=\frac{1}{4}CE^{2}\Rightarrow U=\frac{E}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}V[/tex]