Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 10:28:10 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10647Tiêu đề: Dao động cơ- Cắt ghép lò xo
Gửi bởi: phatthientai trong 10:28:10 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Hai lò xo giộng nhau mắc nối tiếp và song song . 1 vật kl m lần lượt treo trên 2 hệ lò xo đó .Tỉ số tần số dao động thẳng đứng của hệ mắc nt và song song là
a.1/2
b.2
c.1/4
d.1/3


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ- Cắt ghép lò xo
Gửi bởi: traugia trong 10:53:41 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Hai lò xo giộng nhau mắc nối tiếp và song song . 1 vật kl m lần lượt treo trên 2 hệ lò xo đó .Tỉ số tần số dao động thẳng đứng của hệ mắc nt và song song là
a.1/2
b.2
c.1/4
d.1/3
Chu kì con lắc lò xo : [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}[/tex]
Hai lò xo giống nhau ghép:
  +, nối tiếp : Knt = [tex]\frac{K}{2}[/tex] => [tex]T_{nt} = \sqrt{2}T[/tex]
  +, song song : Kss = [tex]2K[/tex] => [tex]T_{ss} = \frac{T}{\sqrt{2}}[/tex]
=> [tex]\frac{T_{nt}}{T_{ss}} = 2[/tex]