Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 10:15:25 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10645Tiêu đề: 1 câu về este cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 10:15:25 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Thủy phân hoàn toàn 21,12 gam este X được tạo bởi axit cacboxylic Y và ancol Z bằng dung dịch NaOH thu được 23,04 gam muối và m gam hơi ancol Z. Từ Z bằng một phản ứng có thể tạo ra được:
A. CO2, C2H4, CH3CHO   B. CH3COOH, C2H4, CH3CHO
C. HCHO, HCOOH, CH3COOH   D. CH3Cl, C2H4, CH2 = CH- CH = CH2


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về este cần giải đáp
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:20:09 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
đáp án C hả


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về este cần giải đáp
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 11:05:31 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
bạn gọi CTCT của este là RCOOR'
 khối lượng tăng là 23,04-21,12=1,92g
 số mol este phản ứng là 1,92/(23-R')
 =>Meste=21,12*(23-R')/1,92=11*(23-R') =>R'=15=>M=88
 =>đáp án C