Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 09:27:34 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10640Tiêu đề: dao động cơ
Gửi bởi: qvd4081 trong 09:27:34 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
 25:Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình x1=3cos(5pi.t-pi/3 )cm và x2=can3.cos(5pi.t-pi/6)cm. thì sau 1s kể từ thời điểm t = 0 số lần 2 vật đi ngang qua nhau là
A. 8              B. 7   C. 5               D. 6

Ai giup' mình bài này với
Mình nghi bài này  C là đan' an đung'


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 09:37:47 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
25:Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình x1=3cos(5pi.t-pi/3 )cm và x2=can3.cos(5pi.t-pi/6)cm. thì sau 1s kể từ thời điểm t = 0 số lần 2 vật đi ngang qua nhau là
A. 8              B. 7   C. 5               D. 6

Ai giup' mình bài này với
Mình nghi bài này  C là đan' an đung'
cứ sau nửa chu kì thì 2 vật lại gặp nhau, tại t=0 là 2 vật gắp nhau
khi t=1=2,5T có 5 lần gặp nhau ---> có 6 lần gặp nhau