Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nh0k_haycu0i_94 trong 08:10:43 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10637Tiêu đề: Bài toán về thấu kính
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 08:10:43 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Một thấu kính hội tụ mỏng được giới hạn bởi hai mặt cầu có bán kính cong R1=R1 = 17,7 cm. Chiếu một chùm tia trắng hepk, song song với trục chính tới thấu kính. Phía sau thấu kính ta thu được một vạch sáng màu nằm dọc theo trục chính có chiều dài 1.5 cm. Biết chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là 1,61. Chiết suất của thấu kính với ánh sáng tím là :
    A. 1,66       B. 1,65          C. 1,67        D. 1,68
Mọi người giải giúp hộ mình....nếu có công thức ổng quát thì cho mình xin luôn..cảm ơn   =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về thấu kính
Gửi bởi: traugia trong 09:09:52 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Một thấu kính hội tụ mỏng được giới hạn bởi hai mặt cầu có bán kính cong R1=R1 = 17,7 cm. Chiếu một chùm tia trắng hepk, song song với trục chính tới thấu kính. Phía sau thấu kính ta thu được một vạch sáng màu nằm dọc theo trục chính có chiều dài 1.5 cm. Biết chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là 1,61. Chiết suất của thấu kính với ánh sáng tím là :
    A. 1,66       B. 1,65          C. 1,67        D. 1,68
Mọi người giải giúp hộ mình....nếu có công thức ổng quát thì cho mình xin luôn..cảm ơn   =d>
Tiêu cự của thấu kính : [tex]\frac{1}{f} = (n-1)(\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}})[/tex]
 Do R1 = R2 = R = 17,7 cm
 Nên : [tex]f = \frac{R}{2(n-1)}[/tex]
 Tiêu cự với ánh sáng đỏ là : [tex]f_{d} = \frac{R}{2(n_{d}-1)} = 14,5 cm[/tex]
 Tiêu cự với ánh sáng tím là : [tex]f_{t} = f_{d} - 1,5 = 13 cm[/tex]
 => Chiết suất của thấu kính với ánh sáng tím là: [tex]f_{t} = \frac{R}{2(n_{t}-1)} [/tex]
         <=> [tex]n_{t} = \frac{R}{2f_{t}} +1 = 1,68[/tex]