Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Du Hồly trong 06:26:29 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10636Tiêu đề: các bài vật lý cơ, sóng cần giúp
Gửi bởi: Du Hồly trong 06:26:29 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
CÂU 1: mạch chọn sóng gồm một cuộn thuần cảm, một tụ xoay C2 mắc song song. trong đó giá trị C2 thay đổi từ 0-0,005mF. mạch này có thể chọn được sóng vô tuyến có tần số trong khoảng từ 30kHz-50kHz. nếu tháo tụ C1 thì mạch này có thể chọn dc sóng có tần số nhỏ nhất tính theo kHz là bao nhiêu?

Câu 2: mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ C. tại một thời điểm nào đó ta thầy điện áp tức thời 2 đầu mạch AB và điện áp tức thới trên L đều đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng của chúng. tìm hệ số công suất của mạch.

Mong mọi người giúp e sửa những bài sau đây:

câu 3: một con lắc đơn có m1=400g, l=160cm, ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 60 độ rồi thả nhẹ cho vật dđ, khi vật wa VTCB vật va chạm mềm với vật m2=100g đang đứng yên, lấy g=10m/s2. xácd9ing5 biên độ con lắc sau khi va chạm: A. 53,13   B. 47,16    C.77,36   D. 53
  Cách làm của e: bảo toàn cơ năng trước và sau khi va chạm ta dc: [tex]m1gl(1-cos\alpha 1)= (m1+m2)gl(1-cos\alpha 2)[/tex] => [tex]\alpha 2[/tex]=53,13. Nhưng đáp án là B.

Câu 4: Người ta tạo ra 2 điểm S1, S2 trên mặt nước. 2 nguồn sóng cùng pha, cùng tần số f=100Hz. trên mặt nước quan sát được một hệ gơn lồi gồmmot656 đoạn thẳng là trung trực của S1S2 và 14 gợn dang hyberbol ở mỗi bên nó. khoảng cách giữa 2 gơn ngoài cùng đo dọc theo S1S2 là 2,8 cm. dao động của điểm M cách S1, S2 lần lượt là 6,5 cm và 3,5 cm so với 2 nguồn sẽ:
A. lệch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex].   B. Ngược pha.   C. cùng pha.  D. lệch pha [tex]\frac{\pi}{4}[/tex]
  Cách làm của e: quan sát được 14 gợn dạng hybepol ở mỗi bên đường trung trực=> có 29 đường cực đại=> có 28 khoảng  mà mỗi khoảng dài [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] (theo tính chất sóng dừng)=> [tex]\lambda[/tex]= 0,2 cm.
ta có d2M- d1M= 15[tex]\lambda[/tex]=> DĐ tại M cùng pha với 2 nguồn.
Đáp án là B. ngược pha.
 MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ. E CÁM ƠN NHIỀU LẮM Ạ!


Tiêu đề: Trả lời: các bài vật lý cơ, sóng cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 09:35:00 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
CÂU 1: mạch chọn sóng gồm một cuộn thuần cảm, một tụ xoay C2 mắc song song. trong đó giá trị C2 thay đổi từ 0-0,005mF. mạch này có thể chọn được sóng vô tuyến có tần số trong khoảng từ 30kHz-50kHz. nếu tháo tụ C1 thì mạch này có thể chọn dc sóng có tần số nhỏ nhất tính theo kHz là bao nhiêu?
[tex]f=\frac{1}{2\pi \sqrt{L(C_{1}+C_{2})}} <=> L(C_{1}+C_{2}) = \frac{1}{2\pi f^{2}}[/tex]
Khi C2 = o thì : [tex]LC_{1} = \frac{1}{2\pi (5.10^{4})^{2}}[/tex]           (1)
Khi C2 = 5.10-6 F thì : [tex]L(C_{1}+5.10^{-6}) = \frac{1}{2\pi (3.10^{4})^{2}}[/tex]          (2)
Khi ngắt bỏ tụ C1 thì mạch có thể chọn được sóng có tần số :
      [tex]f_{min} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC_{2max}}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L.5.10^{-6}}}[/tex]   (3)
Từ (1) và (2) ta có: [tex]L.5.10^{-6} = \frac{1}{2\pi (3.10^{4})^{2}}-\frac{1}{2\pi (5.10^{4})^{2}}[/tex]  (4)
Từ (3) và (4) ta có : [tex]\frac{1}{f_{min}^{2}} = \frac{1}{3^{2}} - \frac{1}{5^{2}} <=> f_{min}=\frac{3.5}{\sqrt{5^{2}-3^{2}}} = \frac{15}{4} = 3,75 kHz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: các bài vật lý cơ, sóng cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:50:08 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Câu 2: mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ C. tại một thời điểm nào đó ta thầy điện áp tức thời 2 đầu mạch AB và điện áp tức thới trên L đều đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng của chúng. tìm hệ số công suất của mạch.


Ul nhanh pha hơn Uab 1 góc 2pi/3----> Uab chậm pha hơn i 1 goc pi/6----->hệ số công suất:[tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: các bài vật lý cơ, sóng cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:01:45 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
câu 3: một con lắc đơn có m1=400g, l=160cm, ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 60 độ rồi thả nhẹ cho vật dđ, khi vật wa VTCB vật va chạm mềm với vật m2=100g đang đứng yên, lấy g=10m/s2. xácd9ing5 biên độ con lắc sau khi va chạm: A. 53,13   B. 47,16    C.77,36   D. 53
  Cách làm của e: bảo toàn cơ năng trước và sau khi va chạm ta dc: [tex]m1gl(1-cos\alpha 1)= (m1+m2)gl(1-cos\alpha 2)[/tex] => [tex]\alpha 2[/tex]=53,13. Nhưng đáp án là B.

[/quote]
câu này bạn làm sai rồi, va cham mêm thì cơ năng không được bảo toàn
bạn phải tính vận tốc tại VTCB(khi 2 vật va chạm) rồi mới áp dụng DLBT cơ năng cho 2 vị trí, ngay sau khi 2 vật va chạm và tại độ cao lớn nhất của 2 vật đạt được
HD bạn tính nhé
bảo toàn cơ năng cho vật m1 tai vị trí cao nhất và VTCB:[tex]m1gl(1-cos\alpha o)=\frac{1}{2}m1v^{2}\Rightarrow v=2gl(1-cos\alpha _{0})[/tex]
Vận tốc 2 vật sau va chạm là:[tex]V=\frac{m1v}{m1+m1}[/tex]
bảo toàn cơ năng cho hệ m1+m2:[tex]\frac{1}{2}(m1+m2)V^{2}=(m1+m2)gl(1-cos\beta )\Rightarrow \beta =...[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: các bài vật lý cơ, sóng cần giúp
Gửi bởi: Du Hồly trong 09:58:06 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
vậy còn câu 4, e có làm sai ko ạ?
 mọi người giúp e câu này nữa nha: Người ta dùng một loại laze CO2 có công suất P=12W để làm dao mổ. tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ làm nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Cho  c(H2O)= 4186J/kgđộ. nhiệt hóa hơi của nước là L=226okJ/kg., nhiệt độ cơ thể là 37 độ C. khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: các bài vật lý cơ, sóng cần giúp
Gửi bởi: nhung pham trong 10:11:21 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
vậy còn câu 4, e có làm sai ko ạ?
 mọi người giúp e câu này nữa nha: Người ta dùng một loại laze CO2 có công suất P=12W để làm dao mổ. tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ làm nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Cho  c(H2O)= 4186J/kgđộ. nhiệt hóa hơi của nước là L=226okJ/kg., nhiệt độ cơ thể là 37 độ C. khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là bao nhiêu?
Q = Pt
Q = mc[tex]\Delta t[/tex] + mL
m= DV
thay vào tìm dc V đó bạn