Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 12:58:49 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10631Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều các thầy giúp em ạ?
Gửi bởi: Quangviplove trong 12:58:49 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch điện AB không phân nhánh theo thứ tự RLC .điện áp 2 đầu mạch A,B có tần số thay đổi đc và có giá trị hiệu dụng U=70 V.gọi M là điểm giữa L và C.khi f=f1 thì I=0,5 A và điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch AM , MB lần lượt là 100 V và 35 V.khi f=f2 =200 Hz thì I đạt cực đại.f1=?


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều các thầy giúp em ạ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:45:26 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch điện AB không phân nhánh theo thứ tự RLC .điện áp 2 đầu mạch A,B có tần số thay đổi đc và có giá trị hiệu dụng U=70 V.gọi M là điểm giữa L và C.khi f=f1 thì I=0,5 A và điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch AM , MB lần lượt là 100 V và 35 V.khi f=f2 =200 Hz thì I đạt cực đại.f1=?
Dùng giản đồ
Ta có [tex]U^2=AM^2+MB^2-2AM.MBcos(\alpha) ==>cos(\alpha)=0,904[/tex]
[tex]==> UL=90,357 ==> ZL=180,7\Omega)[/tex]
[tex]==> ZC=70(\Omega)[/tex]
[tex]==> ZL/ZC=LC\omega^2=2,58 ==> \frac{1}{LC}=\omega^2/2,58[/tex]
+ Mặt khác [tex]\omega_2^2=\frac{1}{LC}[/tex]
[tex]==> \omega^2=2,58.\omega_2^2 ==> f=\sqrt{2,58}.f_2=321,3[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều các thầy giúp em ạ?
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:47:31 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch điện AB không phân nhánh theo thứ tự RLC .điện áp 2 đầu mạch A,B có tần số thay đổi đc và có giá trị hiệu dụng U=70 V.gọi M là điểm giữa L và C.khi f=f1 thì I=0,5 A và điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch AM , MB lần lượt là 100 V và 35 V.khi f=f2 =200 Hz thì I đạt cực đại.f1=?
[tex]U^2=U_R^2 +(U_L-U_C)^2 [/tex]
Kết hợp vs [tex]U_{RL}^2=U_R^2 +U_L^2 => U_L [/tex]
[tex]\frac{U_L}{U_C} =\frac{Z_L}{Z_C} =\frac{1}{(2\pi f1)^2LC} =\frac{(2\pi f2)^2}{(2\pi f1)^2} => f1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều các thầy giúp em ạ?
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:57:14 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
bàj trên em vjết lộn ckút xj'u.
 [tex]U^2=U_R^2 +(U_L-U_C)^2 [/tex]
Kết hợp vs [tex]U_{RL}^2=U_R^2 +U_L^2 => U_L [/tex]
[tex]\frac{U_C}{U_L} =\frac{Z_C}{Z_L} =\frac{1}{(2\pi f1)^2LC} =\frac{(2\pi f2)^2}{(2\pi f1)^2} => f1[/tex]