Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: pacsin trong 11:59:36 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10630Tiêu đề: tích phân
Gửi bởi: pacsin trong 11:59:36 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
tính tích phân tu 1 ->2 của
A = 1/căn((x+1)(x=2))
cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: tích phân
Gửi bởi: atlantis trong 01:12:08 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
tính tích phân tu 1 ->2 của
A = 1/căn((x+1)(x=2))
cảm ơn mọi người
Lần sau bạn post bài thì viết rõ nhé , không thì nhỡ các mod xóa mất thì tội
    Nếu đề như thế này I= [tex]\int_{1}^{2}{\frac{dx}{\sqrt{(x+1)(x-2}}}[/tex]
Đặt [tex]\sqrt{x+1}+\sqrt{2-x}=t,\Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{(x+1)(2-x}}= 2\frac{dt}{t}[/tex]
tới đây là   =====>ok rùiTiêu đề: Trả lời: tích phân
Gửi bởi: anhngoca1 trong 01:48:42 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
mình thấy tích phân này làm gì xác định dc vì khi x thuộc [1,2] thì dấu của biểu thức trong căn luôn âm


Tiêu đề: Trả lời: tích phân
Gửi bởi: pacsin trong 02:07:31 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
tính tích phân tu 1 ->2 của
A = 1/căn((x+1)(x=2))
cảm ơn mọi người
Lần sau bạn post bài thì viết rõ nhé , không thì nhỡ các mod xóa mất thì tội
    Nếu đề như thế này I= [tex]\int_{1}^{2}{\frac{dx}{\sqrt{(x+1)(x-2}}}[/tex]
Đặt [tex]\sqrt{x+1}+\sqrt{2-x}=t,\Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{(x+1)(2-x}}= 2\frac{dt}{t}[/tex]
tới đây là   =====>ok rùi

ơ.. mình xl o chổ dấu bằng là dấu +
mình gõ nhầm :-xTiêu đề: Trả lời: tích phân
Gửi bởi: pacsin trong 02:18:05 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
mình thấy tích phân này làm gì xác định dc vì khi x thuộc [1,2] thì dấu của biểu thức trong căn luôn âm
giúp mình làm bài đó đi