Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 09:10:47 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10623Tiêu đề: Một câu điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: kuramaoct trong 09:10:47 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 34: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB có tần số 50Hz. AM chứa L và R = 50 Ω. MB chứa tụ điện C có Zc = 100 ôm . Điện áp uAM lệch pha  [tex]\pi /3[/tex]so với uAB. Giá trị của L là  ?Tiêu đề: Trả lời: Một câu điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:51:25 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 34: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB có tần số 50Hz. AM chứa L và R = 50 Ω. MB chứa tụ điện C có Zc = 100 ôm . Điện áp uAM lệch pha  [tex]\pi /3[/tex]so với uAB. Giá trị của L là  ?


Vẽ giản đồ véc tơ rạ
Áp dụng định lý hàm côsin ta có:
[tex] Z_C^2=Z^2+Z_{LR}^2-2Z.Z_{LR}.cos\varphi [/tex]
[tex] \Leftrightarrow 2R^2+2Z_L^2-2Z_L.Z_C-\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}.\sqrt{R^2+Z_L^2}=0[/tex]
Tới đây bạn dựa vào đáp án để suy ra kết quả