Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangnguyen trong 07:17:15 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10619Tiêu đề: bài tập về mạch LC
Gửi bởi: quangnguyen trong 07:17:15 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
bài 1 . có 2 tụ điện giống nhau và chưa tích điện , một nguồn điện 1 chiều với suất điện động E. lần thứ nhất ghép hai tụ song song lần thứ hai ghép hai tụ nối tiếp rồi nối với nguồn để tích điện . sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn , khép kín nguồn với cuộn dây thuần cảm để tạo ra dao động điện từ . Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và = E/4 thì tỉ số năng lượng từ trường trong 2 trường hợp trên bằng bao nhiêu ? đáp án 5
Bài 2 .cho 1 mạch điện dao động LC . bỏ qua điện trở thuần của mạch khi thay tụ C = C1,C2 ( C1>C2) mắc nối tiếp thì tần số dao động riêng của mạch là 12,5MHz còn nếu mắc song song thì là 6MHz . TẦn số dao động riêng của mạch khi thay C = C1 là ? đáp án 7.5 Mhz
bài 3 . con lắc lò xo nằm ngang có k = 50N/m, m=0.2kg , A=4can2 ,pi^2=10 .khoảng thời gian trong 1 chu kì lò xo giãn nhỏ hơn 2can2 là ?
đáp án 1/15


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch LC
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:57:48 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
bài 1 . có 2 tụ điện giống nhau và chưa tích điện , một nguồn điện 1 chiều với suất điện động E. lần thứ nhất ghép hai tụ song song lần thứ hai ghép hai tụ nối tiếp rồi nối với nguồn để tích điện . sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn , khép kín nguồn với cuộn dây thuần cảm để tạo ra dao động điện từ . Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và = E/4 thì tỉ số năng lượng từ trường trong 2 trường hợp trên bằng bao nhiêu ? đáp án 5
Bài 2 .cho 1 mạch điện dao động LC . bỏ qua điện trở thuần của mạch khi thay tụ C = C1,C2 ( C1>C2) mắc nối tiếp thì tần số dao động riêng của mạch là 12,5MHz còn nếu mắc song song thì là 6MHz . TẦn số dao động riêng của mạch khi thay C = C1 là ? đáp án 7.5 Mhz

Câu 1: có nhiều người giải rồi bạn tự tìm nhé:
Cầu 2:
Khi tụ ghép nối tiếp thì:[tex]f_{nt}^2=f_1^2+f_2^2 (1) [/tex]
Khi tụ ghép song song thì:[tex]f_{ss}^2=\frac{f_1^2f_2^2}{f_1^2+f_2^2} (2) [/tex]
Từ (1),(2) ta có: [tex]f_1^2.f_2^2=75^2 [/tex] thế vào (1) ta được
[tex] f_2=10 \to f_1=7,5 [/tex] hoặc [tex]f_2=7,5 \to f_1=10 [/tex]
Do [tex]C_1>C_2 [/tex] nên [tex]f_2>f_1 [/tex] chọn [tex] f_1=7,5 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch LC
Gửi bởi: quangnguyen trong 11:27:14 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
mình tìm r nhưng k thấy bạn cho mình link dc k


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch LC
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:30:12 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Bài 1 nà bạn
  http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9411.msg47820#msg47820


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch LC
Gửi bởi: quangnguyen trong 02:46:14 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
còn bài 3 :(


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch LC
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:55:18 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
bài 3 . con lắc lò xo nằm ngang có k = 50N/m, m=0.2kg , A=4can2 ,pi^2=10 .khoảng thời gian trong 1 chu kì lò xo giãn nhỏ hơn 2can2 là ?
đáp án 1/15


[tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}} = 5\sqrt{10} =5.\pi[/tex]   rad
THấy trong 1 chu kỳ khoảng thời gian lo xo giãn nhỏ hơn 2[tex]\sqrt{2}[/tex] là = góc quay  [tex]\varphi[/tex] =
2.[tex]\frac{\pi }{6}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]   rad
Vậy thời gian  t= [tex]\frac{\varphi }{\omega }[/tex] = [tex]\frac{\pi }{3.5\pi } = \frac{1}{15 }[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch LC
Gửi bởi: quangnguyen trong 03:08:37 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
THấy trong 1 chu kỳ khoảng thời gian lo xo giãn nhỏ hơn 2[tex]\sqrt{2}[/tex] là = góc quay  [tex]\varphi[/tex] =
2.[tex]\frac{\pi }{6}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]   rad
theo mình quay được phải là 4 nhân pi/6 = 2pi/3 chứ ??? sao lại là 2 nhân pi/6


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch LC
Gửi bởi: qvd4081 trong 04:00:09 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
THấy trong 1 chu kỳ khoảng thời gian lo xo giãn nhỏ hơn 2[tex]\sqrt{2}[/tex] là = góc quay  [tex]\varphi[/tex] =
2.[tex]\frac{\pi }{6}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]   rad
theo mình quay được phải là 4 nhân pi/6 = 2pi/3 chứ ??? sao lại là 2 nhân pi/6
Khi lò xo dao động thì ta co trong 1 chu ky thì   : 1/2 chu kỳ là lo xo bị giãn , và 1/2 cky` lò xo bị nén
1/2 chu kỳ là lo xo bị giãn  là khi  vật từ VTCB tới vị tri' Biên (+ ) .
1/2 cky` lò xo bị nén    là khi  vật từ VTCB tới vị tri' Biên  (-)
     Trên là bạn nhầm tính cả thời gian lò  xo bị nén vào mơi ra góc  2pi/3 đó