Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ohara trong 12:39:08 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10616Tiêu đề: Bài toán công suất.
Gửi bởi: ohara trong 12:39:08 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi ? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng 15% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán công suất.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:51:23 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
bạn hỏi bài hay ra đề cho ng khác làm vậy.

Trích dẫn
"ngulau211: gọi điện áp ở hai đầu phát khi chưa tăng áp là U, điện áp nới tiêu thụ khi
đó là U1, dòng điện trên đường dây là I, công suất hao phí trên đường
dây là P(hp)=I^2.R, công suất nơi tiêu thụ là Pt,độ giảm điện thế trên dây
(dataU)=I.R
gọi điện áp ở hai đầu phát khi tăng áp là U', điện áp nới tiêu thụ khi đó là
U'1, dòng điện trên đường dây là I', công suất hao phí trên đường dây là P'(hp)=I'^2.R, công suất nơi tiêu thụ là Pt, độ giảm điện thế trên dây
(dataU')=I'.R
ta có: Pt=U1.I=U'1.I' <=>(U-IR)I=(U'-I'R)I' (1)
ta có: P(hp)/P'(hp)=I^2/I'^2. mà theo bài ra: P'(hp)=P(hp)/100 =>P(hp)/
P'(hp)=100=>I^2/I'^2=100=>
I/I'=10=>I'=I/10 (2) thay vào (1) ta có: (U-IR)I=(U'-IR/10)I/10 <=>(U-IR)= (U'-IR/10).1/10
<=> U-IR=U'/10-IR/100 <=>U-(dataU)=U'/10-(dataU)/100 [ vì (dataU)=I.R)]
<=>U-0,15U=U'/10 -0,15U/100 <=>U-0,15U+0,15U/100=U'/10
<=>0,8515U=U'/10 =>U'/U=8,515