Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dibo_ngaodu94 trong 11:49:11 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10614Tiêu đề: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 11:49:11 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch R nt L, thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch nguồn xoay chiều có [tex]{U_{AB}} = 30\sqrt 5 V[/tex] thì [tex]{U_R} = 30V[/tex]. Khi giá trị tức thời của hiệu điện thế qua R có [tex]{u_R} = 20\sqrt 2 V[/tex] thì [tex]{u_L}[/tex]=?
Câu 2: Đặt nguồn 1 chiều có U=110V vào 1 cuộn dây thì có I=1 (A). Mắc nt cuộn dây với biến trở R thì khi [tex]R = {R_1} = 10\Omega[/tex] và [tex]R = {R_2} = 15\Omega[/tex] thì công suất P bằng nhau. Tìm R để [tex]{P_{AB\max }}[/tex]
Câu 3: Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng    220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là 17 W. Bỏ qua các hao phí khác. Tính I và RTiêu đề: Trả lời: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:19:43 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch R nt L, thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch nguồn xoay chiều có [tex]{U_{AB}} = 30\sqrt 5 V[/tex] thì [tex]{U_R} = 30V[/tex]. Khi giá trị tức thời của hiệu điện thế qua R có [tex]{u_R} = 20\sqrt 2 V[/tex] thì [tex]{u_L}[/tex]=?

[tex] U^2=U_R^2+U_L^2 =>U_L=60 [/tex]
do uL vuông góc vs uR nên có
[tex] \frac{u_R^2}{U_R^2}+\frac{u_L^2}{U_L^2}=1 =>u_L=20[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:27:48 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Câu 2: Đặt nguồn 1 chiều có U=110V vào 1 cuộn dây thì có I=1 (A). Mắc nt cuộn dây với biến trở R thì khi [tex]R = {R_1} = 10\Omega[/tex] và [tex]R = {R_2} = 15\Omega[/tex] thì công suất P bằng nhau. Tìm R để [tex]{P_{AB\max }}[/tex]

điện trở của cuộn dây là r=U/I=110
" công suất P bằng nhau. " khi (R1+r)(R2+r)=ZL^2=> ZL
[tex]{P_{AB\max }}[/tex] khi R+r=ZL=> R


Tiêu đề: Trả lời: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:32:00 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Câu 3: Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng    220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là 17 W. Bỏ qua các hao phí khác. Tính I và R
P cơ học =UIcos phi =>I
P tỏa nhiệt =R.I^2=>R


Tiêu đề: Trả lời: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 10:43:39 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch R nt L, thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch nguồn xoay chiều có [tex]{U_{AB}} = 30\sqrt 5 V[/tex] thì [tex]{U_R} = 30V[/tex]. Khi giá trị tức thời của hiệu điện thế qua R có [tex]{u_R} = 20\sqrt 2 V[/tex] thì [tex]{u_L}[/tex]=?

[tex] U^2=U_R^2+U_L^2 =>U_L=60 [/tex]
do uL vuông góc vs uR nên có
[tex] \frac{u_R^2}{U_R^2}+\frac{u_L^2}{U_L^2}=1 =>u_L=20[/tex]

Bạn xem lại giúp mình bài này được không.Đáp án là [tex]-20\sqrt{10}[/tex]V. Như cách giải của bạn thì làm sao biết được uL âm hay dương. Bạn giúp minh với nhes^^. Thks


Tiêu đề: Trả lời: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:49:35 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch R nt L, thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch nguồn xoay chiều có [tex]{U_{AB}} = 30\sqrt 5 V[/tex] thì [tex]{U_R} = 30V[/tex]. Khi giá trị tức thời của hiệu điện thế qua R có [tex]{u_R} = 20\sqrt 2 V[/tex] thì [tex]{u_L}[/tex]=?

[tex] U^2=U_R^2+U_L^2 =>U_L=60 [/tex]
do uL vuông góc vs uR nên có
[tex] \frac{u_R^2}{U_R^2}+\frac{u_L^2}{U_L^2}=1 =>u_L=20[/tex]

Bạn xem lại giúp mình bài này được không.Đáp án là [tex]-20\sqrt{10}[/tex]V. Như cách giải của bạn thì làm sao biết được uL âm hay dương. Bạn giúp minh với nhes^^. Thks

đề bài ko rõ ur đang tăng hay giảm thì ko thể pít được ul âm hay dương


Tiêu đề: Trả lời: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 11:05:32 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Đây là lời giải của cô giáo mình.nhưng ra kết quả khác. Không biết thế nào. Bạn nào hiểu giải đáp giúp mình nhé
[tex]{U_L} = \sqrt {{U_{AB}}^2 - {U_R}^2} = 60V[/tex]
[tex]{u_R} = 30\sqrt 2 c{\rm{os}}(100\pi t)[/tex]
[tex]{u_L} = 60\sqrt 2 c{\rm{os}}(100\pi t + \pi ) = - 60\sqrt 2 \sin (100\pi t)[/tex]
[tex]{U_R} = 20\sqrt 2 (V) \Rightarrow \cos (100\pi t) = \frac{2}{3} \Rightarrow \sin (100\pi t) = \frac{{\sqrt 5 }}{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow {u_L} = - 20\sqrt {10} V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:30:11 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Đây là lời giải của cô giáo mình.nhưng ra kết quả khác. Không biết thế nào. Bạn nào hiểu giải đáp giúp mình nhé
[tex]{U_L} = \sqrt {{U_{AB}}^2 - {U_R}^2} = 60V[/tex]
[tex]{u_R} = 30\sqrt 2 c{\rm{os}}(100\pi t)[/tex]
[tex]{u_L} = 60\sqrt 2 c{\rm{os}}(100\pi t + \pi ) = - 60\sqrt 2 \sin (100\pi t)[/tex]
[tex]{U_R} = 20\sqrt 2 (V) \Rightarrow \cos (100\pi t) = \frac{2}{3} \Rightarrow \sin (100\pi t) = \frac{{\sqrt 5 }}{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow {u_L} = - 20\sqrt {10} V[/tex]

công thức yumi đưa ra là sai đó.
sửa lại :[tex]\frac{u_R^2}{U_{0R}^2}+\frac{u_L^2}{U_{0L}^2}=1[/tex]

hj. còn về cách làm cô của bạn, ta có [tex]sin^{2}\alpha +cos^{2}\alpha =1 \Rightarrow \left|sin\alpha \right|=20\sqrt{10} => sin \alpha = +-20\sqrt{10}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 09:49:00 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Đây là lời giải của cô giáo mình.nhưng ra kết quả khác. Không biết thế nào. Bạn nào hiểu giải đáp giúp mình nhé
[tex]{U_L} = \sqrt {{U_{AB}}^2 - {U_R}^2} = 60V[/tex]
[tex]{u_R} = 30\sqrt 2 c{\rm{os}}(100\pi t)[/tex]
[tex]{u_L} = 60\sqrt 2 c{\rm{os}}(100\pi t + \pi ) = - 60\sqrt 2 \sin (100\pi t)[/tex]
[tex]{U_R} = 20\sqrt 2 (V) \Rightarrow \cos (100\pi t) = \frac{2}{3} \Rightarrow \sin (100\pi t) = \frac{{\sqrt 5 }}{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow {u_L} = - 20\sqrt {10} V[/tex]

cảm ơn bạn nhiều ^^
công thức yumi đưa ra là sai đó.
sửa lại :[tex]\frac{u_R^2}{U_{0R}^2}+\frac{u_L^2}{U_{0L}^2}=1[/tex]

hj. còn về cách làm cô của bạn, ta có [tex]sin^{2}\alpha +cos^{2}\alpha =1 \Rightarrow \left|sin\alpha \right|=20\sqrt{10} => sin \alpha = +-20\sqrt{10}[/tex]