Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whitesnow trong 11:39:22 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10613Tiêu đề: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: whitesnow trong 11:39:22 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Có 3 câu lí mong các Thầy/Cô và các bạn giúp đỡ

Câu 1:
 Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường nhỏ nhất mà vật đ được trong khoảng thời gian 2/3 giây là:
A. 12cm  B. [tex]4\sqrt{3}[/tex] cm    C. [tex]8\sqrt{3}[/tex]   D. [tex]4(4 - 4\sqrt{3})[/tex]
Câu 2:
Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A, tốc độ trung bình bé nhất của vật thực hiện được trong thời gian T/6 là:

A. [tex]\frac{6A(2-\sqrt{3})}{T}[/tex]                          B. [tex]\frac{3\sqrt{3}A}{T}[/tex]

C. [tex]\frac{12A(2-\sqrt{3})}{T}[/tex]                         D. [tex]\frac{6A}{T}[/tex]

Câu 3:
Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vàng dây, thứ cấp có 50 vòng. Điện áp hai đầu cuộn thứ sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc có công suất là 25W. Cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp là: (Coi hệ số công suât mạch sơ cấp bằng 1):
A. 2,63A    B. 0,236A     C. 0,623     D. 0,263

Đáp án:
Câu 1: D    Câu 2: A   Câu 3: D

Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:59:52 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:
T=1s. [tex]\frac{2}{3}s = \frac{2T}{3}= \frac{T}{2}+\frac{T}{6}[/tex]
Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 2T/3 là: [tex]S = 2A + 2A(1-\cos \frac{\pi}{6})= 4(4-\sqrt{3})[/tex]
Sao không có đáp án ta


Tiêu đề: Trả lời: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: whitesnow trong 12:05:31 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:
T=1s. [tex]\frac{2}{3}s = \frac{2T}{3}= \frac{T}{2}+\frac{T}{6}[/tex]
Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 2T/3 là: [tex]S = 2A + 2A(1-\cos \frac{\pi}{6})= 4(4-\sqrt{3})[/tex]
Sao không có đáp án ta
Ắc, bạn làm đúng rồi, mình chép nhầm đáp án. Xin lỗi bạn


Tiêu đề: Trả lời: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: hoathekiet trong 12:06:41 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 giải tương tự, chọn A

Câu 3: điện áp hai đầu cuộn thứ sơ cấp là sao??


Tiêu đề: Trả lời: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: whitesnow trong 12:11:40 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 giải tương tự, chọn A

Câu 3: điện áp hai đầu cuộn thứ sơ cấp là sao??
Hix. Mình post nhầm, post lại đây:
Câu 3:
Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vàng dây, thứ cấp có 50 vòng. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc có công suất là 25W. Cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp là: (Coi hệ số công suât mạch sơ cấp bằng 1):


Tiêu đề: Trả lời: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: whitesnow trong 12:16:41 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 giải tương tự, chọn A

Câu 3: điện áp hai đầu cuộn thứ sơ cấp là sao??
Bạn giải thích rõ chỗ này cho mình đc không:
[tex]S = 2A + 2A(1-\cos \frac{\pi}{6})= 4(4-\sqrt{3})[/tex]
Đoạn  [tex]2A(1-\cos \frac{\pi}{6})[/tex] ý


Tiêu đề: Trả lời: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: hoathekiet trong 12:26:00 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 giải tương tự, chọn A

Câu 3: điện áp hai đầu cuộn thứ sơ cấp là sao??
Bạn giải thích rõ chỗ này cho mình đc không:
[tex]S = 2A + 2A(1-\cos \frac{\pi}{6})= 4(4-\sqrt{3})[/tex]
Đoạn  [tex]2A(1-\cos \frac{\pi}{6})[/tex] ý
Vật đi chậm dần khi đi từ VTCB ra biên và ngược lại. Nên trong thời gian [tex]\Delta[/tex]t
 vật đi nhỏ nhất sẽ qua biên (VD đi từ -pi/6 --> pi/6), nghĩa là quét được một góc [tex]\Delta \varphi[/tex]. Do đó quãng đường đi được là [tex]2(A-A\cos \frac{\Delta \varphi }{2})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: whitesnow trong 12:31:21 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 giải tương tự, chọn A

Câu 3: điện áp hai đầu cuộn thứ sơ cấp là sao??
Bạn giải thích rõ chỗ này cho mình đc không:
[tex]S = 2A + 2A(1-\cos \frac{\pi}{6})= 4(4-\sqrt{3})[/tex]
Đoạn  [tex]2A(1-\cos \frac{\pi}{6})[/tex] ý
Vật đi chậm dần khi đi từ VTCB ra biên và ngược lại. Nên trong thời gian [tex]\Delta[/tex]t
 vật đi nhỏ nhất sẽ qua biên (VD đi từ -pi/6 --> pi/6), nghĩa là quét được một góc [tex]\Delta \varphi[/tex]. Do đó quãng đường đi được là [tex]2(A-A\cos \frac{\Delta \varphi }{2})[/tex]

Hehe, cảm ơn bạn nha


Tiêu đề: Trả lời: Dao động ĐH và Điện XC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: nguy3nloc trong 11:05:04 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
P của thứ cấp là 25...có H=95%  => P của sơ cấp = 500/19
=> i sơ cấp = 500/19 : 100 = đáp án D