Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 10:22:50 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10610Tiêu đề: DAO ĐỘNG-HẠT NHÂN-LỰONG TỬ
Gửi bởi: KPS trong 10:22:50 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
1) Một chất điểm dao động điều hoà theo hàm cosin với chu kỳ 2s và có tốc độ 10cm/s vào lúc pha dao động bằng pi/4  thì có biên độ dao động là
A. 4,5cm.   B. 3,5cm.   C. 2,5cm.   D. 1,5cm.

2) Một chất phóng xạ mà hạt nhân của nó phát ra một hạt [tex]\alpha[/tex]  rồi biến đổi thành hạt nhân X bền vững. Trong 1 phút đầu tiên có n1 hạt [tex]\alpha[/tex] bắn ra và sau đó 24 giờ thì trong 1 phút có n2 = 0,3294n1 hạt  bắn ra. Chu kỳ bán rã của chất đó xấp xỉ bằng:
A. 15giờ.   B. 138ngày.   C. 3,8ngày.   D. 50giờ.

3) Trong ống Rơnghen: giả sử có 40% động năng của một electron khi đến đối catốt biến thành nhiệt làm nóng đối catốt, phần còn lại chuyển thành năng lượng của phôton tia X phát ra. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi vừa bứt ra khỏi catot . Hiệu điện thể giữa hai cực anốt và catốt của ống Rơnghen này để có thể sản xuất ra tia X có bước sóng bằng [tex]1,8.10^{-10}[/tex]m là :
A. 17453,5V.   B. 12562,5V.   C. 11501,7V.   D. 8508,3V.

giúp mình mấy câu này nhé..cảm ơn mnTiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG-HẠT NHÂN-LỰONG TỬ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:30:56 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
1) Một chất điểm dao động điều hoà theo hàm cosin với chu kỳ 2s và có tốc độ 10cm/s vào lúc pha dao động bằng pi/4  thì có biên độ dao động là
A. 4,5cm.   B. 3,5cm.   C. 2,5cm.   D. 1,5cm.


lúc pha bằng pi/4 thì vật có li độ là:[tex]x=\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]
Dùng biểu thức độc lập:[tex]A^{2}=\frac{A^{2}}{2}+\frac{v^{2}T^{2}}{2\Pi ^{2}}\Rightarrow A=4,5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG-HẠT NHÂN-LỰONG TỬ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:40:57 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

2) Một chất phóng xạ mà hạt nhân của nó phát ra một hạt [tex]\alpha[/tex]  rồi biến đổi thành hạt nhân X bền vững. Trong 1 phút đầu tiên có n1 hạt [tex]\alpha[/tex] bắn ra và sau đó 24 giờ thì trong 1 phút có n2 = 0,3294n1 hạt  bắn ra. Chu kỳ bán rã của chất đó xấp xỉ bằng:
A. 15giờ.   B. 138ngày.   C. 3,8ngày.   D. 50giờ.
gọi số hat của chất phóng xạ là N
số hạt anpha tạo thành bằng số hạt chất ban đầu phóng xạ ra
[tex]n1=N(1-2^{\frac{-1}{T}})[/tex]
Sau 24 giờ số hạt còn lại:[tex]N'=N.2^{\frac{-24}{T}}[/tex]
sau 1 phút: [tex]0,3294n1=0,3294.N(1-2^{\frac{-1}{T}})=N.2^{\frac{-24}{T}}(1-2^{\frac{-1}{T}})\Rightarrow T=15gio[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG-HẠT NHÂN-LỰONG TỬ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:47:28 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012


3) Trong ống Rơnghen: giả sử có 40% động năng của một electron khi đến đối catốt biến thành nhiệt làm nóng đối catốt, phần còn lại chuyển thành năng lượng của phôton tia X phát ra. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi vừa bứt ra khỏi catot . Hiệu điện thể giữa hai cực anốt và catốt của ống Rơnghen này để có thể sản xuất ra tia X có bước sóng bằng [tex]1,8.10^{-10}[/tex]m là :
A. 17453,5V.   B. 12562,5V.   C. 11501,7V.   D. 8508,3V.

giúp mình mấy câu này nhé..cảm ơn mn


xét 1 hạt e mang năng lượng đén ca tót làm phát ra tia ronghen
[tex]E=0,6.1,6.10^{-19}U=\frac{hc}{\lambda }\Rightarrow U=\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{0,6.1,6.10^{-19}.1,8.10^{-10}}=11501,7V[/tex]