Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toana1k89 trong 09:12:50 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10606Tiêu đề: Điện - hạt nhân
Gửi bởi: toana1k89 trong 09:12:50 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
giúp mình một số câu trong đề thi thử

Câu 22: Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc của động cơ có thể quay với tốc độ nào sau đây?
A. 1000vòng/min.   B. 900vòng/min.   C. 3000vòng/min.   D. 1500vòng/min.

Câu 47: Ban đầu có một mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian t  số hạt nhân chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên với lne = 1). Hỏi sau thời gian  =  3t thì còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng chất phóng xạ trong mẫu so với ban đầu?
A. 25%.   B. 12,5%.   C. 15%.   D. 5%.

Câu 10: Đặt một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110can2 V. Biết rằng trong một chu kì đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là
A. 1/4.   B. 2.   C. 1/2.   D. 1
cho mình hỏi câu 10 , 220V là điện áp hiệu dụng hay cực đại, đáp số là 1


Tiêu đề: Trả lời: Điện - hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 09:26:18 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 47: Ban đầu có một mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian t  số hạt nhân chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên với lne = 1). Hỏi sau thời gian  =  3t thì còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng chất phóng xạ trong mẫu so với ban đầu?
A. 25%.   B. 12,5%.   C. 15%.   D. 5%.
Áp dụng định luật phóng xạ ta có: Sau thời gian t ta có:[tex]N=\frac{N_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}=\frac{N_{0}}{e}[/tex]
Sau thời gian 3.t ta có:
[tex]N'=\frac{N_{0}}{2^{\frac{3t}{T}}}=\frac{N_{0}}{e^{3}}\Leftrightarrow \frac{N'}{N_{0}}=\frac{1}{e^{3}}\approx 0,05=5[/tex]%


Tiêu đề: Trả lời: Điện - hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 09:32:07 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 10: Đặt một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110can2 V. Biết rằng trong một chu kì đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là
A. 1/4.   B. 2.   C. 1/2.   D. 1
cho mình hỏi câu 10 , 220V là điện áp hiệu dụng hay cực đại, đáp số là 1
Tham khảo link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9265.msg43075#msg43075
U =220V là giá trị hiệu dụng.


Tiêu đề: Trả lời: Điện - hạt nhân
Gửi bởi: kydhhd trong 09:50:23 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
giúp mình một số câu trong đề thi thử

Câu 22: Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc của động cơ có thể quay với tốc độ nào sau đây?
A. 1000vòng/min.   B. 900vòng/min.   C. 3000vòng/min.   D. 1500vòng/min.


tính từ trường quay
9 cuộn dây tương ứng với 3 cặp cực
[tex]f=3n\Rightarrow n=\frac{50}{3}vong/s=1000vong/phut[/tex]
Rôt quay chạm hơn từ trường nên chọn đáp án B