Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kusumi195 trong 09:01:32 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10605Tiêu đề: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: kusumi195 trong 09:01:32 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
đốt cháy hoàn toàn 1 ancol A thu được 11g co2 và 5,4 g h2o .Ancol A tác dụng được với cuo tạo hợp chất có khả năng tham gia pư tráng gương .Xác định CTPT của A


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: arikirin trong 09:24:43 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
đốt cháy hoàn toàn 1 ancol A thu được 11g co2 và 5,4 g h2o .Ancol A tác dụng được với cuo tạo hợp chất có khả năng tham gia pư tráng gương .Xác định CTPT của A

ta có nco2=0,25mol,nH20=0,3mol[tex]\Rightarrow[/tex] ancol no đơn chức mạch hở
theo pt ta có [tex]\frac{nco2}{nH20}=\frac{n}{n+1}\Rightarrow n=5[/tex]
bạn viết công thức ancol bậc 1 ra.ancol b1+CuO tạo andehit tham gia phản ứng tráng bạcTiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: kusumi195 trong 09:35:54 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
bạn ơi mình thấy làm sao suy ra được nó là ancol đơn chưc chỉ suy ra nó là ancol no thôi  vì ở đây mol h2o > mol co2


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: arikirin trong 09:47:54 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
đốt cháy hoàn toàn 1 ancol A thu được 11g co2 và 5,4 g h2o .Ancol A tác dụng được với cuo tạo hợp chất có khả năng tham gia pư tráng gương .Xác định CTPT của A

ta có nco2=0,25mol,nH20=0,3mol[tex]\Rightarrow[/tex] ancol no đơn chức mạch hở
theo pt ta có [tex]\frac{nco2}{nH20}=\frac{n}{n+1}\Rightarrow n=5[/tex]
bạn viết công thức ancol bậc 1 ra.ancol b1+CuO tạo andehit tham gia phản ứng tráng bạc


tớ quên mất,mà bạn ơi bài này có cho đáp án lựa chọn ko?cùng nghĩ lại nhé


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: kusumi195 trong 10:01:42 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
hix bài này là tự luân nên ko có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: kusumi195 trong 10:18:22 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
baiđốt cháy hoàn toàn 1 ancol A thu được 11g co2 và 5,4 g h2o .Ancol A tác dụng được với cuo tạo hợp chất có khả năng tham gia pư tráng gương .Xác định CTPT của A
bài 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp X,Y thuộc cùng dãy đồng đẳng được 6,72lit Co2 và 7,65 gam H2o.Mặt khác ,m gam hỗn hợp trên tác dụng với NA thu được 2,8 lít H2(dktc) .Tĩ khối của mỗi chất trong hỗn hợp so với H2 đều nhỏ hơn 46.Tìm CT của X,Y


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: arikirin trong 06:26:46 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
baiđốt cháy hoàn toàn 1 ancol A thu được 11g co2 và 5,4 g h2o .Ancol A tác dụng được với cuo tạo hợp chất có khả năng tham gia pư tráng gương .Xác định CTPT của A
bài 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp X,Y thuộc cùng dãy đồng đẳng được 6,72lit Co2 và 7,65 gam H2o.Mặt khác ,m gam hỗn hợp trên tác dụng với NA thu được 2,8 lít H2(dktc) .Tĩ khối của mỗi chất trong hỗn hợp so với H2 đều nhỏ hơn 46.Tìm CT của X,Y
nCO2=0,3mol,nH20=0,425mol[tex]\Rightarrow[/tex]ancol no nên ta có nAncol=nH2O-nCO2=0,125
nH2=0,125mol=nancol[tex]\Rightarrow[/tex]amcol no 2 chức.CnH(2n+2)02
dựa vào pư tính được nTB=2,4.theo đề bài tỉ khối so với H2<46 nên có 2 th.C2 và C3 or C2 và C4
mọi người xem tớ giải nt có đúng ko nhé?Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: kusumi195 trong 07:34:45 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
bài 2 cuả bạn mjnh cung làm như thế nên chắc là nó đung  nhưng bài 1 chưa ra à


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: qvd4081 trong 03:53:49 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
đốt cháy hoàn toàn 1 ancol A thu được 11g co2 và 5,4 g h2o .Ancol A tác dụng được với cuo tạo hợp chất có khả năng tham gia pư tráng gương .Xác định CTPT của A
Bài này dùng bảo toàn khôi' lượng và bào toàn nguyên tô' O
- Bạn dùng bảo toàn nguyên tô' O tìm ra sô' mol O tham gia p/u >>> khô'i lượng O tham gia P/u
- Khi tìm ra khôi' lương O  ta dùng bảo toàn khôi' lượng tìm ra khôi' lương ancol tham gia P/u
- Tiêp đo' bạn tinh'ra khôi' lượng phân tử ancol A . Ancol này la no, và là rượu bậc 1


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình về vấn đề đôt cháy ancol
Gửi bởi: khaikull trong 08:29:14 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
đốt cháy hoàn toàn 1 ancol A thu được 11g co2 và 5,4 g h2o .Ancol A tác dụng được với cuo tạo hợp chất có khả năng tham gia pư tráng gương .Xác định CTPT của A
Bài này dùng bảo toàn khôi' lượng và bào toàn nguyên tô' O
- Bạn dùng bảo toàn nguyên tô' O tìm ra sô' mol O tham gia p/u >>> khô'i lượng O tham gia P/u
- Khi tìm ra khôi' lương O  ta dùng bảo toàn khôi' lượng tìm ra khôi' lương ancol tham gia P/u
- Tiêp đo' bạn tinh'ra khôi' lượng phân tử ancol A . Ancol này la no, và là rượu bậc 1

bài này theo mk thì ta có [tex]n_{C}=n_{CO_{2}}=0,25[/tex]
[tex]n_{H}=2.n_{H_{2}O}=2.0,3=0.6[/tex]
ta có [tex]n_{C}:n_{H}=5:12[/tex]
ta có ancol tác dụng với CuO tạo hợp chất có phản ứng tráng gương thì chắc chắn là ancol bậc 1. vì bậc 2 là tạo ra xeton ko tráng gương dc. bậc 3 là ko phản ứng hay j ý nhưng mk nhớ là bậc 3 tác dụng CuO ko tạo ra dc chất tráng gương nên công thức cuối cùng là [tex]C_{5}H_{12}O[/tex]. cái bài này chỉ cần bạn lập luận thêm chút thui. chứ nó ko làm khó bạn đâu