Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ctckvl trong 08:25:22 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10603Tiêu đề: Một câu điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: ctckvl trong 08:25:22 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Mạch R,L,C. L biến thiên: L=L0,UL max, [tex]\varphi[/tex]0
                                        L1,L2 cho cùng giá trị UL
                                        [tex]\varphi[/tex]1.[tex]\varphi[/tex]2 ứng với L1,L2
Chứng minh 2[tex]\varphi[/tex]0=[tex]\varphi[/tex]1+[tex]\varphi[/tex]2

Nhờ các thầy,các bạn chứng minh hộ câu này.


Tiêu đề: Trả lời: Một câu điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: havang1895 trong 08:29:12 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Mạch R,L,C. L biến thiên: L=L0,UL max, [tex]\varphi[/tex]0
                                        L1,L2 cho cùng giá trị UL
                                        [tex]\varphi[/tex]1.[tex]\varphi[/tex]2 ứng với L1,L2
Chứng minh 2[tex]\varphi[/tex]0=[tex]\varphi[/tex]1+[tex]\varphi[/tex]2

Nhờ các thầy,các bạn chứng minh hộ câu này.

phi1, phi2 là góc của UL hay của U


Tiêu đề: Trả lời: Một câu điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: ctckvl trong 04:45:58 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
phi là độ lệch pha của u so với i.