Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nfs28794 trong 08:15:38 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10602Tiêu đề: cho em hỏi bài tập về độ giảm hiệu điện thế
Gửi bởi: nfs28794 trong 08:15:38 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
1 trạm phát điện cho 1 tải tiêu thụ. Biết rằng khi hiệu điện thế giữa 2 cực của trạm phát điện là U thì độ giảm điện thế trên dây tải là 0,15 U. để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần nhưng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi thì phải tăng điện áp giữa hai cực của trạm phát điện lên bao nhiêu lần? Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
A. 8,5 lần
B. 9,515 lần
C. 8,515 lần
D. 10 lần

 dùng công thức (n+100)/(10(n+1)) thì ra 8,7  . Còn dùng cách biến đổi [tex]P-\Delta P=P'-\Delta P'[/tex]
[tex]\Delta U=\frac{\Delta P}{P}U[/tex]
[tex]\Delta P'=\frac{\Delta P}{100}[/tex]
thì bấm máy ra 8,515Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi bài tập về độ giảm hiệu điện thế
Gửi bởi: nfs28794 trong 04:34:20 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
dùng công thức (n+100)/(10(n+1)) ta có n=0,15 => 8,7 lần ko có đáp án
còn biến đổi theo kiểu thì ra được câu C: 8,515 lần
tại sao là có hai đáp án , sao cách biến đổi lại ko có kết quả giống công thức vậy ???


Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi bài tập về độ giảm hiệu điện thế
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:16:39 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
1 trạm phát điện cho 1 tải tiêu thụ. Biết rằng khi hiệu điện thế giữa 2 cực của trạm phát điện là U thì độ giảm điện thế trên dây tải là 0,15 U. để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần nhưng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi thì phải tăng điện áp giữa hai cực của trạm phát điện lên bao nhiêu lần? Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
A. 8,5 lần
B. 9,515 lần
C. 8,515 lần
D. 10 lần

 dùng công thức (n+100)/(10(n+1)) thì ra 8,7  . Còn dùng cách biến đổi [tex]P-\Delta P=P'-\Delta P'[/tex]
[tex]\Delta U=\frac{\Delta P}{P}U[/tex]
[tex]\Delta P'=\frac{\Delta P}{100}[/tex]
thì bấm máy ra 8,515


Các công thức em sử dụng thì phải kèm theo điều kiện tương ứng !

Cách giải như sau : Gọi U' la điện áp tại nơi tiêu thụ

Điện áp nơi truyền tải lúc đầu : [tex]U_{1} = U'_{1} + \Delta U_{1} \Rightarrow U_{1} = \frac{100}{85} U'_{1}[/tex]

Hao phí giảm 100 lần nên cường độ giảm 10 lần ( [tex]I_{1} = 10I_{2}[/tex] ) suy ra độ giảm thế giảm 10 lần : [tex]\Delta U_{1} = 10\Delta U_{2}[/tex]

Công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi nên ta có :[tex]U'_{1}I_{1} = U'_{2}I_{2} \Rightarrow U'_2 =10U'_{1}[/tex]

Điện áp nơi truyền tải lúc sau :

[tex]U_{2} = U'_{2} + \Delta U_{2} = 10 U'_{1} + \frac{\Delta U_{1}}{10} = 10 U'_{1} + 0,015 U_{1} [/tex]

Hay : [tex]U_{2} = 10 U'_{1} + 0,015 \frac{100}{85}U'_{1} = \frac{1703}{170}U'_{1}[/tex]

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{U_{2}}{U_{1}} = \frac{10,015}{100/85} = 8,515[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi bài tập về độ giảm hiệu điện thế
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:07:48 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Trích dẫn lại các câu trả lời của các thành viên:

dùng công thức (n+100)/(10(n+1)) ta có n=0,15 => 8,7 lần ko có đáp án
còn biến đổi theo kiểu thì ra được câu C: 8,515 lần
tại sao là có hai đáp án , sao cách biến đổi lại ko có kết quả giống công thức vậy ???

Mấy công thức bạn lôi đâu ra vậy  ? Bạn nói thế này làm gì có ai hiểu được

vậy thì công thức (n+100)/(10(n+1)) dùng trong dạng bài nào ???

Thầy Dương là giáo viên lâu năm, lớn tuổi hơn các bạn nhiều (dù bạn là học sinh, sinh viên hay giáo viên) cho nên yêu cầu mọi người nên xưng hô cho lịch sự và thể hiện lòng kính trọng thầy. Chứ không có ghi trống không hay xưng bạn gì hết.

Đặc biệt là thành viên nfs28794 phải khắc phục điều này.


Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi bài tập về độ giảm hiệu điện thế
Gửi bởi: qvd4081 trong 11:26:37 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1 trạm phát điện cho 1 tải tiêu thụ. Biết rằng khi hiệu điện thế giữa 2 cực của trạm phát điện là U thì độ giảm điện thế trên dây tải là 0,15 U. để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần nhưng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi thì phải tăng điện áp giữa hai cực của trạm phát điện lên bao nhiêu lần? Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
A. 8,5 lần
B. 9,515 lần
C. 8,515 lần
D. 10 lần

 dùng công thức (n+100)/(10(n+1)) thì ra 8,7  . Còn dùng cách biến đổi [tex]P-\Delta P=P'-\Delta P'[/tex]
[tex]\Delta U=\frac{\Delta P}{P}U[/tex]
[tex]\Delta P'=\frac{\Delta P}{100}[/tex]
thì bấm máy ra 8,515Các công thức em sử dụng thì phải kèm theo điều kiện tương ứng !

Cách giải như sau : Gọi U' la điện áp tại nơi tiêu thụ

Điện áp nơi truyền tải lúc đầu : [tex]U_{1} = U'_{1} + \Delta U_{1} \Rightarrow U_{1} = \frac{100}{85} U'_{1}[/tex]

Hao phí giảm 100 lần nên cường độ giảm 10 lần ( [tex]I_{1} = 10I_{2}[/tex] ) suy ra độ giảm thế giảm 10 lần : [tex]\Delta U_{1} = 10\Delta U_{2}[/tex]

Công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi nên ta có :[tex]U'_{1}I_{1} = U'_{2}I_{2} \Rightarrow U'_2 =10U'_{1}[/tex]

Điện áp nơi truyền tải lúc sau :

[tex]U_{2} = U'_{2} + \Delta U_{2} = 10 U'_{1} + \frac{\Delta U_{1}}{10} = 10 U'_{1} + 0,015 U_{1} [/tex]

Hay : [tex]U_{2} = 10 U'_{1} + 0,015 \frac{100}{85}U'_{1} = \frac{1703}{170}U'_{1}[/tex]

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{U_{2}}{U_{1}} = \frac{10,015}{100/85} = 8,515[/tex]


Bài này mà đề no' cho i lệch pha u 1 góc nào đó thì phương án giải quyết thế nào thầy ơiTiêu đề: Trả lời: cho em hỏi bài tập về độ giảm hiệu điện thế
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:10:14 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Bài này mà đề no' cho i lệch pha u 1 góc nào đó thì phương án giải quyết thế nào thầy ơiLúc này biểu thức trở nên phức tạp như sau :

[tex]U_{1} = \sqrt{ U'_{1}^{2} + \Delta U_{1}^{2} - 2 U'_{1}\Delta U_{1}cos\varphi} [/tex]