Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoctiukenvin1994 trong 06:45:05 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10599Tiêu đề: Sóng cơ - Con lắc - Lượng tử
Gửi bởi: nhoctiukenvin1994 trong 06:45:05 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 43: Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp cùng pha S1, S2 cách nhau 20 cm, bước sóng λ = 2cm tạo hệ vân
giao thoa trên mặt nước. Xét ½ đường tròn tâm S1 bán kính 10cm đối xứng qua đường thẳng S1 S2 . Số điểm
cực đại, đứng yên trên ½ đường tròn trên là:
     A. 14; 13                               B. 13; 12                     C. 11; 12                  D. 15; 14

Câu 25: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời
điểm t1 = 0 có uM = a và uN = -a (A >a>0). Thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A là: (biết sóng truyền từ M
đến N).
     A. T/6                                B. 11T/12                            C. T/3                     D. T/12

Câu 24: Chùm bức xạ chiếu vào catốt của tế bào quang điện có công suất 0,2 W , bước sóng
0,4.10-6m.Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện ( tỷ số giữa số phôtôn đập vào catốt với số electron
thoát khỏi catốt) là 5%. Cường độ dòng quang điện bão hòa là:
             A. 0,3 mA                           B. 6 mA                    C. 0,2 mA                  D. 3,2 mA

Câu 18: Hai con lắc lò xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng m = 10g, độ cứng lò xo là k = 3,142N/cm,
dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc
tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc hai vật gặp
nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là:
          A. 0,015 s.                       B. 0,01 s.                        C. 0,0025 s.                     D. 0,005 s.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy câu trong đề thi thử
Gửi bởi: traugia trong 08:27:42 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 43: Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp cùng pha S1, S2 cách nhau 20 cm, bước sóng λ = 2cm tạo hệ vân
giao thoa trên mặt nước. Xét ½ đường tròn tâm S1 bán kính 10cm đối xứng qua đường thẳng S1 S2 . Số điểm
cực đại, đứng yên trên ½ đường tròn trên là:
     A. 14; 13                               B. 13; 12                     C. 11; 12                  D. 15; 14
Số vân cực đại trên trường giao thoa: [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda } <=> -10\leq k\leq 10[/tex]
 => Xét trên nửa đoạn thẳng nối hai nguồn có 10 cực đại
Số vân cực tiểu trên trường giao thoa: [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }-0,5\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }-0,5 <=> -10,5\leq k\leq 9,5[/tex]
 => Xét trên nửa đoạn thẳng nối hai nguồn có 10 cực tiểu
Xét điểm M là giao điểm giữa nửa đường tròn với đường thằng đi qua S1 vuông góc với S1S2
Ta có : d1M = 10cm
           [tex]d_{2M} = 10\sqrt{5} cm[/tex]
  Những đường cực đại không cắt nửa đường tròn trên là:
           [tex]d_{S2S1} - d_{S1S1}\geq k\lambda \geq d_{2M}-d_{1M} <=> 10\geq k\geq 6,1[/tex]
=> Những đường cực đại  cắt nửa đường tròn ứng với k = 0,1,2,4,5,6
 => Ngoại trừ k = 0 chỉ tiếp xúc với đường tròn tại 1 điểm, còn với các giá trị k còn lại thì đều cắt nửa đường tròn tại 2 điểm => tổng số điểm cực đại trên nửa đường tròn là 13 CĐ
=> Số cực tiểu là 12
   


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - Con lắc - Lượng tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:34:07 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Vừa mới nhắc trên chat box, nhưng chúng tôi sẽ nhắc lại một lần nữa ở đây cho rõ ràng.

Theo tinh thần mới của Diễn đàn về đặt tên topic thì tên phải thật rõ ràng như: Con lắc lò xo, sóng cơ, sóng điện từ, hạt nhân, v.v.

Chứ không được đặt chung chung như tên ban đầu mà bạn đặt là: giúp em mấy câu trong đề thi thử

Do đó chúng tôi đã sửa lại tên topic là: Sóng cơ - Con lắc - Lượng tử

Lần này chỉ nhắc nhở, lần sau sẽ khóa mà không cần thông báo.

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - Con lắc - Lượng tử
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:44:01 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012


Câu 24: Chùm bức xạ chiếu vào catốt của tế bào quang điện có công suất 0,2 W , bước sóng
0,4.10-6m.Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện ( tỷ số giữa số phôtôn đập vào catốt với số electron
thoát khỏi catốt) là 5%. Cường độ dòng quang điện bão hòa là:
             A. 0,3 mA                           B. 6 mA                    C. 0,2 mA                  D. 3,2 mA


Ta có [tex] P=\frac{Nhc}{\lambda} \to N=4,025.10^{17} [/tex]
Mà [tex]H=\frac{n}{N}=0,05 \to n=2,0125.10^{16} [/tex]
Lại có [tex] I=ne=3,2mA [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - Con lắc - Lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 10:35:05 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 25: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời
điểm t1 = 0 có uM = a và uN = -a (A >a>0). Thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A là: (biết sóng truyền từ M
đến N).
     A. T/6                                B. 11T/12                            C. T/3                     D. T/12
Hai điểm M, N cách nhau một khoảng λ/3 => lệch pha nhau một lượng [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex] => Mối quan hệ giữa li độ a và biên độ A là : [tex]a = \frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
  => Thời điểm t2 liền sau t1 để điểm M đạt li độ cực đại dương là khoảng thời gian M di chuyển từ [tex]x1 = a = \frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] đến vị trí x2 = +A là : T/12


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - Con lắc - Lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 10:37:09 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 18: Hai con lắc lò xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng m = 10g, độ cứng lò xo là k = 3,142N/cm,
dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc
tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc hai vật gặp
nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là:
          A. 0,015 s.                       B. 0,01 s.                        C. 0,0025 s.                     D. 0,005 s.
Khoảng thời gian liên tiếp hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là : T/2


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - Con lắc - Lượng tử
Gửi bởi: nhoctiukenvin1994 trong 06:29:55 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Khoảng thời gian liên tiếp hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là : T/2
[/quote]
em hok hiểu rõ lắm, giải thích kĩ hơn dc hok ạ


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - Con lắc - Lượng tử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:14:16 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
M nhanh pha hơn N 2pi /3. Nên ở t=0, vật ở vtrí như hvẽ.
Đ.án T/12