Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ohara trong 05:53:49 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10598Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: ohara trong 05:53:49 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch xc RLC mắc theo thứ tự trên, [tex]u_{LR}=150 co s(100\pi t +\frac{\pi }{3}) [/tex]
, [tex]u_{RC}=50\sqrt{6}co s(100\pi t +\frac{\pi }{12}[/tex], R=50.Tính I hiệu dụng trên mạch?
A.3
B. [tex]3\sqrt{2}[/tex]
C. [tex]3\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
D.3.3


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: qvd4081 trong 06:19:24 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Baì này  pha của [tex]U_{RC}[/tex] co' vân' đề thì phải , sơm' pha hơn cả i .Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: hoathekiet trong 06:21:49 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
[tex]\varphi = \varphi _{RL} - \varphi _{RC} = \frac{\pi}{4}; U_L + U_C = \sqrt{U^2_{RL} + U^2_{RC}-2U_{RL}.U_{RC}.\cos \varphi}; U_R = \frac{U_{RL}.U_{RC}.\sin \varphi}{U_L+U_C} \Rightarrow I=\frac{U_R}{R}[/tex]

p/s: Cuộn dây thuần cảm.
Còn có cách khác làm theo cos hai góc [tex]\varphi _1 + \varphi _2 = \frac{\pi}{4}[/tex], nhưng mà phải biến đổi nhiều mất thời gian.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: hoathekiet trong 06:33:26 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Baì này  pha của [tex]U_{RC}[/tex] co' vân' đề thì phải , sơm' pha hơn cả i .


Bạn tìm pha của I nữa à

p/s: bài này hình như ko có đáp số


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: ohara trong 06:38:01 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Bài này m trích từ đề thi thử ĐH chuyên Hà  Tỉnh_ lần 1 , ĐA của họ là A

Oh, R=25 nhé( chép sai đề!!!)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: havang1895 trong 07:19:28 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch xc RLC mắc theo thứ tự trên, [tex]u_{LR}=150 co s(100\pi t +\frac{\pi }{3}) [/tex]
, [tex]u_{RC}=50\sqrt{6}co s(100\pi t +\frac{\pi }{12}[/tex], R=50.Tính I hiệu dụng trên mạch?
A.3
B. [tex]3\sqrt{2}[/tex]
C. [tex]3\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
D.3.3


đề của người ta -pi/12 viết lại thành +pi/12, làm tớ mò mải không ra


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:27:56 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Pha  [tex]u_{rc}[/tex]  sai rùi mà bạn tinh' ra I hả , nhìn kai' nà bit' mà .


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: havang1895 trong 12:12:05 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Pha  [tex]u_{rc}[/tex]  sai rùi mà bạn tinh' ra I hả , nhìn kai' nà bit' mà .


Vì sao pha Urc lại sai, nếu pha cho như thế vẫn tính được i thôi nhưng không có đáp án. Bài toán này tính theo i là nhanh nhất, so với cách giải trên tớ có thể giải thêm được 3 bài như vậy nữa
lấy url-urc --> pha của ulc --> pha của i --> pha của url --> Zrl --> I


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:13:24 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch xc RLC mắc theo thứ tự trên, [tex]u_{LR}=150 co s(100\pi t +\frac{\pi }{3}) [/tex]
, [tex]u_{RC}=50\sqrt{6}co s(100\pi t +\frac{\pi }{12}[/tex], R=50.Tính I hiệu dụng trên mạch?
A.3
B. [tex]3\sqrt{2}[/tex]
C. [tex]3\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
D.3.3

[tex]U_{RL}[/tex]  sơn' pha hơn i   1 góc 60
[tex]U_{RC}[/tex] lại sơm' pha hơn i 1 góc 15 [tex]U_{RC}[/tex]
   >>    [tex]U_{RL}[/tex]   sơm' pha hơn [tex]U_{RC}[/tex] góc 45
>> [tex]U_{RC}[/tex]  luôn sơm' pha hơn i 1 góc 15 ( làm j có chuyện này )Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: nfs28794 trong 06:06:18 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
chắc pha I nằm trong khoảng giữa pha URL va pha URC


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều.
Gửi bởi: havang1895 trong 01:43:40 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch xc RLC mắc theo thứ tự trên, [tex]u_{LR}=150 co s(100\pi t +\frac{\pi }{3}) [/tex]
, [tex]u_{RC}=50\sqrt{6}co s(100\pi t -\frac{\pi }{12}[/tex], R=25.Tính I hiệu dụng trên mạch?
A.3
B. [tex]3\sqrt{2}[/tex]
C. [tex]3\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
D.3.3


Xem lại hai cách giải bài này nhé. Đề thi năm nay đấy :)

Cách 1
[tex]\varphi = \varphi _{RL} - \varphi _{RC} = \frac{\pi}{4}; U_L + U_C = \sqrt{U^2_{RL} + U^2_{RC}-2U_{RL}.U_{RC}.\cos \varphi}; U_R = \frac{U_{RL}.U_{RC}.\sin \varphi}{U_L+U_C} \Rightarrow I=\frac{U_R}{R}[/tex]

p/s: Cuộn dây thuần cảm.
Còn có cách khác làm theo cos hai góc [tex]\varphi _1 + \varphi _2 = \frac{\pi}{4}[/tex], nhưng mà phải biến đổi nhiều mất thời gian.


Cách 2: uRL - uRC = uLC có phi = 105 --> i có phi(i) = 15 --> phi(RL) = 45 --> R = ZL = 25 --> I = 75.căn(2)/25.căn(2) = 3(A)

Cho mạch xc RLC mắc theo thứ tự trên, [tex]u_{LR}=150 co s(100\pi t +\frac{\pi }{3}) [/tex]
, [tex]u_{RC}=50\sqrt{6}co s(100\pi t +\frac{\pi }{12}[/tex], R=50.Tính I hiệu dụng trên mạch?
A.3
B. [tex]3\sqrt{2}[/tex]
C. [tex]3\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
D.3.3

[tex]U_{RL}[/tex]  sơn' pha hơn i   1 góc 60
[tex]U_{RC}[/tex] lại sơm' pha hơn i 1 góc 15 [tex]U_{RC}[/tex]
   >>    [tex]U_{RL}[/tex]   sơm' pha hơn [tex]U_{RC}[/tex] góc 45
>> [tex]U_{RC}[/tex]  luôn sơm' pha hơn i 1 góc 15 ( làm j có chuyện này )

Ai cho [tex]U_{RL}[/tex]  sơn' pha hơn i   1 góc 60 ?