Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nh0k_haycu0i_94 trong 05:32:24 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10595Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ nâng cao
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 05:32:24 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng pha vói tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Hai điểm M, N ở mặt chất lỏng có MA = 15 cm, MB = 20 cm, NA = 32 cm, NB = 24,5 cm. Số vân giao thoa cực tiểu giữa M và N là
   A. 6       B. 4         C. 5       D. 7
mọi người giải chi tiết hộ mình nhé, nếu có công thức tổng quát thì cung cấp hộ mình luôn...cảm ơn nhiều   =d>


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ nâng cao
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:40:21 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng pha vói tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Hai điểm M, N ở mặt chất lỏng có MA = 15 cm, MB = 20 cm, NA = 32 cm, NB = 24,5 cm. Số vân giao thoa cực tiểu giữa M và N là
   A. 6       B. 4         C. 5       D. 7
mọi người giải chi tiết hộ mình nhé, nếu có công thức tổng quát thì cung cấp hộ mình luôn...cảm ơn nhiều   =d>
[tex]\lambda=2cm[/tex]
2 nguồn đồng pha [tex]d1-d2=(k+1/2)\lambda[/tex]
số điểm cực tiểu trên MN
[tex]MA-MB<(k+0,5)\lambda<NA-NB[/tex]
[tex]-5/2-0,5<k<7,5/2-0,5 ==> -3.. < k <3,..[/tex]
==> k=-3,..,3 ==> 7 giá trị