Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zirk Tee trong 05:07:19 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10593Tiêu đề: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Zirk Tee trong 05:07:19 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu1: Con lắc lõ xo thẳng đứng gồm lõ xo có độ cứng k =100N/m, vật nặng có khối lượng m=1kg. Nâng vật lên cho lõ xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ Qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật mo= 0,5kg một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là VTCB. Lấy g= 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?

Câu2: Dùng hạt nơtron có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân Li(3,7) đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân tạo ra 2 hạt He và H(1,3). Hạt He và hạt nhân H bay ra theo hướng hợp với hướng của nơtron những góc tương ứng là 15 và 30 độ. Bỏ qua bức xạ gama và lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Phản ứng thu năng lượng là:
A. 1,66 Mev
B. 1,33
C. 0,84
D. 1,4


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:58:38 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu1: Con lắc lõ xo thẳng đứng gồm lõ xo có độ cứng k =100N/m, vật nặng có khối lượng m=1kg. Nâng vật lên cho lõ xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ Qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật mo= 0,5kg một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là VTCB. Lấy g= 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
+Trước va chạm
* Độ biến dạng VTCB  [tex]\Delta L0=mg/k=10cm[/tex]
* Vị trí thả nhẹ chính là vị trí biên [tex]==> A=\Delta L0=10cm.[/tex]
* Năng lượng dao động: [tex]W=0,5.k.A^2[/tex]
+ Khi đến thấp nhất ==> va cham mềm.
* Vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta Lo'=(m1+m2)g/k=15cm[/tex]
* Vị trí va chạm ở biên [tex]==> A'=A-(\Delta L0' - \Delta L0)=5cm[/tex]
* Năng lượng dao động sau: [tex]W'=0,5.k.A'^2[/tex]
==> W/W'=4 (giảm 4 lần)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Zirk Tee trong 10:00:28 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
* Vị trí va chạm ở biên [tex]==> A'=A-(\Delta L0' - \Delta L0)=5cm[/tex]


Thầy cho em hỏi đoạn này là sao ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:10:24 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
* Vị trí va chạm ở biên [tex]==> A'=A-(\Delta L0' - \Delta L0)=5cm[/tex]


Thầy cho em hỏi đoạn này là sao ạ
em xem hình


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: qvd4081 trong 03:02:20 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu1: Con lắc lõ xo thẳng đứng gồm lõ xo có độ cứng k =100N/m, vật nặng có khối lượng m=1kg. Nâng vật lên cho lõ xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ Qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật mo= 0,5kg một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là VTCB. Lấy g= 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
+Trước va chạm
* Độ biến dạng VTCB  [tex]\Delta L0=mg/k=10cm[/tex]
* Vị trí thả nhẹ chính là vị trí biên [tex]==> A=\Delta L0=10cm.[/tex]
* Năng lượng dao động: [tex]W=0,5.k.A^2[/tex]
+ Khi đến thấp nhất ==> va cham mềm.
* Vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta Lo'=(m1+m2)g/k=15cm[/tex]
* Vị trí va chạm ở biên [tex]==> A'=A-(\Delta L0' - \Delta L0)=5cm[/tex]
* Năng lượng dao động sau: [tex]W'=0,5.k.A'^2[/tex]
==> W/W'=4 (giảm 4 lần)
Thầy ơi khi gắn vật m' vào thì lò xo phải dãn thêm 5 cm nữa chứ ? Vậy A' = 15 chứ thầy
Thầy giải thích cho em voi' phần lò xo  này em hơi kém


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:17:25 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu1: Con lắc lõ xo thẳng đứng gồm lõ xo có độ cứng k =100N/m, vật nặng có khối lượng m=1kg. Nâng vật lên cho lõ xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ Qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật mo= 0,5kg một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là VTCB. Lấy g= 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
+Trước va chạm
* Độ biến dạng VTCB  [tex]\Delta L0=mg/k=10cm[/tex]
* Vị trí thả nhẹ chính là vị trí biên [tex]==> A=\Delta L0=10cm.[/tex]
* Năng lượng dao động: [tex]W=0,5.k.A^2[/tex]
+ Khi đến thấp nhất ==> va cham mềm.
* Vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta Lo'=(m1+m2)g/k=15cm[/tex]
* Vị trí va chạm ở biên [tex]==> A'=A-(\Delta L0' - \Delta L0)=5cm[/tex]
* Năng lượng dao động sau: [tex]W'=0,5.k.A'^2[/tex]
==> W/W'=4 (giảm 4 lần)
Thầy ơi khi gắn vật m' vào thì lò xo phải dãn thêm 5 cm nữa chứ ? Vậy A' = 15 chứ thầy
Thầy giải thích cho em voi' phần lò xo  này em hơi kém
lúc đầu vật cách VTCB 10cm
lúc sau vật cách VTCB 5cm (do lò xo dãn thêm 5cm, làm cho vật cách VTCB gần hơn), em xem hình đi


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Zirk Tee trong 06:56:04 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Mọi người xem dùm mình bài Hạt Nhân nhé  :D


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: vietnamtoquoc trong 06:12:29 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
Thầy Thạnh ơi, như vậy là khi vật đi qua vị trí biên mà ta treo thêm vật nặng thì vị trí biên không đổi đúng không ạ? Nếu vật đi qua các vị trí khác mà có vận tốc thì sao ạ? Thầy cho em 1 ví dụ cụ thể với.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: vietnamtoquoc trong 08:20:00 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
* Vị trí va chạm ở biên [tex]==> A'=A-(\Delta L0' - \Delta L0)=5cm[/tex]


Thầy cho em hỏi đoạn này là sao ạ
em xem hình

Thầy ơi, nếu gắn thêm vật nặng đi qua VTCB hay một vị trí mà vận tốc khác 0 thì mình phải làm thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài cơ và một bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:29:08 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2013
Thầy Thạnh ơi, như vậy là khi vật đi qua vị trí biên mà ta treo thêm vật nặng thì vị trí biên không đổi đúng không ạ? Nếu vật đi qua các vị trí khác mà có vận tốc thì sao ạ? Thầy cho em 1 ví dụ cụ thể với.
trước và sau khi gắn vật thì vận tốc là không đổi, khi gắn tại biên thì vận tốc trước và sau khi gắn bằng 0, do vậy VT gắn vật cũng chính là vị trí biên, nhưng do VTCB hạ thấp xuống nên biên độ giảm đi