Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nh0k_haycu0i_94 trong 04:33:26 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10591Tiêu đề: Giao thoa sóng trên đường thẳng vuông góc với nguồn
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 04:33:26 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A, B cách nhau 17cm có hai nguồn kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: uA =uB = 2cos( 50pit ) cm ( t tính bằng giây ). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,0 m/s. Trên đường thẳng Ax vuông góc với AB, phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực tiểu. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng?
  A. 2,25m           B. 1,5 cm             C. 3,32 cm               D. 1,08 cm
Mọi người giải giúp bài này nha..và trình bằy chi tiết hộ mình nha...thank   =d>
Nhân tiện, nếu ai có công thức tổng quát để tính khoảng cách như bài trên ( có thể MA nhỏ nhất hoặc lớn nhất ) thì cung cấp cho mình với...cảm ơn  =d>


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng trên đường thẳng vuông góc với nguồn
Gửi bởi: kydhhd trong 05:23:55 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A, B cách nhau 17cm có hai nguồn kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: uA =uB = 2cos( 50pit ) cm ( t tính bằng giây ). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,0 m/s. Trên đường thẳng Ax vuông góc với AB, phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực tiểu. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng?
  A. 2,25m           B. 1,5 cm             C. 3,32 cm               D. 1,08 cm
Mọi người giải giúp bài này nha..và trình bằy chi tiết hộ mình nha...thank   =d>
Nhân tiện, nếu ai có công thức tổng quát để tính khoảng cách như bài trên ( có thể MA nhỏ nhất hoặc lớn nhất ) thì cung cấp cho mình với...cảm ơn  =d>
Bước sóng:[tex]\lambda =v\frac{2\Pi }{\omega }=4cm[/tex]
Số cực tiểu giữa 2 nguồn:[tex]2\frac{17}{4}=8[/tex]
M nằm trên cực tiểu nhỏ nhất gần A ứng với k=3[tex]MB-MA=(2K+1)\frac{\lambda }{2}=14;MB^{2}=MA^{2}+17^{2}\Rightarrow MA=3,32cm[/tex]
* Lưu ý dạng bài tập này
-MA cực đại ứng với k=0 hoặc k=-1
-MA cực tiểu ứng với giá trị k lớn nhất