Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toasangnamchau trong 11:32:58 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10584Tiêu đề: 1 bài về công xuất
Gửi bởi: toasangnamchau trong 11:32:58 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
một động cơ điện xoay chiều khi mắc vào mạng điện xoay chiều thì sản ra 1 công xuất cơ học 7,5kW. hiệu suất của động cơ là 80%. xác định lượng điện năng động cơ tiêu thụ trong 1h và giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế Um giữa 2 đầu động cơ, biết dòng điện qua động cơ có gtri hiệu dụng là 40A và trễ pha 30 độ so với Um.
Đ/s : 33,75 . 10^3 kj và 270V


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về công xuất
Gửi bởi: kydhhd trong 11:56:44 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
một động cơ điện xoay chiều khi mắc vào mạng điện xoay chiều thì sản ra 1 công xuất cơ học 7,5kW. hiệu suất của động cơ là 80%. xác định lượng điện năng động cơ tiêu thụ trong 1h và giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế Um giữa 2 đầu động cơ, biết dòng điện qua động cơ có gtri hiệu dụng là 40A và trễ pha 30 độ so với Um.
Đ/s : 33,75 . 10^3 kj và 270V
+điện năng tiêu thụ của độngc cơ trong 1 giờ:[tex]A=\frac{P.t}{H}=\frac{7,5.3600}{0,8}=33,75.10^{3}kJ[/tex]
+ hiệu đien thế:[tex]P=UI.cos\varphi \Rightarrow U=\frac{7,5.100}{40.cos30}=270V[/tex]