Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toasangnamchau trong 11:30:08 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10583Tiêu đề: 1 bài tập về ống rơn ghen
Gửi bởi: toasangnamchau trong 11:30:08 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 2. ĐỐi catot của ống rongen đc làm nguội bằng dòng nước chảy luồn phía bên trong. nhiệt độ lối ra cao hơn nhiệt độ lối vào la 10 đô. coi rằng toàn bộ động năng của chùm e đều chuyển thành nhiệt làm nóng đối catot. ống roghen phát ra những tia có tần số lớn nhất bằng 5.10^18 hz. dòng quang điện qua ống bằng 8mA. nhiệt dung riêng của nước là C = 4186j/kg.độ. khối lượng riêng của nước D = 10^3kg/m^3. lưu lượng nước chảy trong ống là ?
A. 4cm^3/s
B. 2
C. 3
D. 1


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập về ống rơn ghen
Gửi bởi: kydhhd trong 12:18:25 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 2. ĐỐi catot của ống rongen đc làm nguội bằng dòng nước chảy luồn phía bên trong. nhiệt độ lối ra cao hơn nhiệt độ lối vào la 10 đô. coi rằng toàn bộ động năng của chùm e đều chuyển thành nhiệt làm nóng đối catot. ống roghen phát ra những tia có tần số lớn nhất bằng 5.10^18 hz. dòng quang điện qua ống bằng 8mA. nhiệt dung riêng của nước là C = 4186j/kg.độ. khối lượng riêng của nước D = 10^3kg/m^3. lưu lượng nước chảy trong ống là ?
A. 4cm^3/s
B. 2
C. 3
D. 1

xét trong 1s số hạt electron đập vào catot: [tex]n=\frac{I.t}{1,6.10^{-19}}=5.10^{16}[/tex]
năng lượng của chum tia Ronghen:
[tex]E=n.hf=5.10^{16}.6,625.10^{-34}.5.10^{18}=165,625J[/tex]
chỉ có 1% năng lượng chuyển thành năng lượng của tia Roghen con lại 99%năng lượng chuyển hoá thành nhiệt:
 năng lương làm nóng nước là:[tex]E'=165,625.99=16396,875J=mc.\Delta t=m.4186.10\Rightarrow m=0,4kg[/tex]
[tex]\Rightarrow V=m/D=0,4/10^{3}=0,4m^{3}/s[/tex]( không biết đáp án có chính xác không nữa)