Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 09:52:56 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10581Tiêu đề: hai bài dòng điện xoay chiều mong mn giúp đỡ
Gửi bởi: arikirin trong 09:52:56 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
1,Một đoạn mạch xoay chiều gồm L,R,C mắc nối tiếp,[tex]c=\frac{100}{\pi }\mu F[/tex].Hai đầu mạch duy trì 1 điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và f ko đổi.Điện áp tức thời giữa 2 đầu cuộn dây.2 đầu tụ điện làn lượt là [tex]u1=120\sqrt{2}\cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}),u2=120\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex].Công suất điện của mạch là?
2.Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex](U,f ko đổi)vào 2 đầu đoạn mạch gồm L,biến trở R và C mắc nối tiếp.Điều chỉnh R=R1 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm,biến trở,tụ điện lần lượt là 120V,60V,60V.Điều chỉnh biển trở đến giá trị R=R2=2R1.thì điện áp giữa 2 đầu biến trở bằng?
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em với ạ!
Tiêu đề: Trả lời: hai bài dòng điện xoay chiều mong mn giúp đỡ
Gửi bởi: maimai57 trong 10:27:14 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
bài 2: do UL=120 , UR=60 =Uc  nên : U = 60 can 2 : không đổi  và ZL =2ZC=2R1 ( ZC và ZL không đổi )
 Khi R2 =2R1 => Z2= can (4R1^2 +( 2R1 -R1)^2 =R1 can 5
vậy UR2 = I2.R2 = R2.U/Z2 = 2R1.60 can 2/R1.can 5 = 24.can (V)


Tiêu đề: Trả lời: hai bài dòng điện xoay chiều mong mn giúp đỡ
Gửi bởi: arikirin trong 11:20:40 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
ai giải giúp tớ bài 1 với!thanks


Tiêu đề: Trả lời: hai bài dòng điện xoay chiều mong mn giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 02:19:54 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
1,Một đoạn mạch xoay chiều gồm L,R,C mắc nối tiếp,[tex]c=\frac{100}{\pi }\mu F[/tex].Hai đầu mạch duy trì 1 điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và f ko đổi.Điện áp tức thời giữa 2 đầu cuộn dây.2 đầu tụ điện làn lượt là [tex]u1=120\sqrt{2}\cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}),u2=120\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex].Công suất điện của mạch là?
Bài này theo mình có 2 khả năng sau:
    1, Đề bài cho thiếu dữ kiện.
    2, Hoặc mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần ghép nối tiếp với tụ ,
Mình giải bài toán theo trường hợp thứ hai .
 Dung kháng của tụ : ZC = [tex]200\Omega[/tex]
 Dựa vào biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện ta thấy u1 sớm pha [tex]\frac{\pi }{2}+\frac{\pi }{6}[/tex] so với u2 = uc => u1 sớm pha [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] so với cường độ dòng điện trong mạch
    <=> [tex]tan\frac{\pi }{6} = \frac{Z_{L}}{R} <=> R=\sqrt{3}Z_{L}[/tex] (1)
 Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
     I = [tex]\frac{U_{C}}{Z_{C}} = 1,2 A[/tex]
    Tổng trở của cuộn dây là : [tex]R^{2} + Z_{L}^{2} = 100^{2}[/tex]  (2)
Từ (1) và (2) ta có :
   ZL = [tex]50\Omega[/tex]
   R = [tex]50\sqrt{3}\Omega[/tex]
Công suất tiêu thụ của mạch là: P = I2 R = 124,7 W