Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 09:05:57 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10580Tiêu đề: bài con lắc lò xo
Gửi bởi: cuong93dh trong 09:05:57 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 26. Con lắc lò xo khối lượng m=250g mắc vào lò xo k. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất bằng [tex]\pi /20[/tex]  thì động năng bằng nửa động năng cực đại. Độ cứng lò xo bằng:
A. 50N/m      B. 100N/m      C. 25N/m      D. 200N/m
xin thầy cô và các bạn giúp mình làm ra kết quả không đúng................. [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài con lắc lò xo
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:55:37 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất bằng [tex]\pi /20[/tex]
  thì động năng bằng nửa động năng cực đại tức Wđ = Wt = W/2. Tức khoảng thời gian này là T/4 từ đó suy ra k = 25N/m.
Lần sau em nên xem lại hướng dẫn về cách đặt tiêu đề nhé.