Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhdat199469 trong 08:39:21 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10577Tiêu đề: dao động điện từ
Gửi bởi: thanhdat199469 trong 08:39:21 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường  trong một mạch dao động LC lí tưởng là  3.10-4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ đang có giá trị lớn nhất giảm còn một nửa là 
A: 12.10-4s  B: 3.10-4s  C: 6.10-4s  D: 2.10-4s


Tiêu đề: Trả lời: dao động điện từ
Gửi bởi: traugia trong 02:40:29 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường  trong một mạch dao động LC lí tưởng là  3.10-4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ đang có giá trị lớn nhất giảm còn một nửa là 
A: 12.10-4s  B: 3.10-4s  C: 6.10-4s  D: 2.10-4s
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là :
       T/4 = 3.10-4 => T = 12.10-4 s
Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ có giá trị lớn nhất giảm một nửa là :
       [tex]\Delta t = \frac{T}{6} = 2.10^{-4}s[/tex]
Những điều trên bạn có thể sử dụng vòng tròn lượng giác thì có thể thấy đặc điểm như vậy !