Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhdat199469 trong 08:32:05 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10573Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: thanhdat199469 trong 08:32:05 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò xo là 2N và năng lượng dao động là 0,1J. Thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo không nhỏ hơn 1N là 0,1s. Tính tốc độ lớn nhất của vật.
A: 209,44cm/s   B: 31,4cm/s  C: 402,5cm/s.  D: 314,1cm/s


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: traugia trong 02:46:54 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò xo là 2N và năng lượng dao động là 0,1J. Thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo không nhỏ hơn 1N là 0,1s. Tính tốc độ lớn nhất của vật.
A: 209,44cm/s   B: 31,4cm/s  C: 402,5cm/s.  D: 314,1cm/s
Lực đàn hồi lớn nhất là : K.A = 2         (1)
Năng lượng dao động là : 1/2K.A2 = 0,1    (2)
Từ (1) và (2) ta có : A = 0,1 m = 10 cm
Vị trí lực đàn hồi là lực kéo có giá trị 1 N là x = +5 cm = A/2
=> Khoảng thời gian trong một chu kì lực đàn hồi là lực kéo ( lò xo dãn ) không nhỏ hơn 1 N là
         T/3 = 0,1 => T = 0,3 s
=> Tốc độ lớn nhất của vật là: [tex]v_{max}= A\omega =A\frac{2\pi }{T} = \frac{200\pi }{3} (cm/s)[/tex] = 209,44 cm/s