Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toasangnamchau trong 07:24:22 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10572Tiêu đề: Điện - sóng cơ - tia X
Gửi bởi: toasangnamchau trong 07:24:22 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
câu 1.
trong giao thoa trên mặt chất lỏng 2 nguồn O1 và O2 cùng phương trình U= 4cos(20pi.t) đặt cách nhau o1o2 = 15cm. tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v =40 cm/s .1 vòng tròn trên mặt nước có tâm là O và bán kính = 8cm(O là trung điểm O1O2). trên vòng tròn số điểm dao động với biên độ cực đại là ?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 7

Câu 2. ĐỐi catot của ống rongen đc làm nguội bằng dòng nước chảy luồn phía bên trong. nhiệt độ lối ra cao hơn nhiệt độ lối vào la 10 đô. coi rằng toàn bộ động năng của chùm e đều chuyển thành nhiệt làm nóng đối catot. ống roghen phát ra những tia có tần số lớn nhất bằng 5.10^18 hz. dòng quang điện qua ống bằng 8mA. nhiệt dung riêng của nước là C = 4186j/kg.độ. khối lượng riêng của nước D = 10^3kg/m^3. lưu lượng nước chảy trong ống là ?
A. 4cm^3/s
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 3. một động cơ điện xoay chiều khi mắc vào mạng điện xoay chiều thì sản ra 1 công xuất cơ học 7,5kW. hiệu suất của động cơ là 80%. xác định lượng điện năng động cơ tiêu thụ trong 1h và giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế Um giữa 2 đầu động cơ, biết dòng điện qua động cơ có gtri hiệu dụng là 40A và trễ pha 30 độ so với Um.
Đ/s : 33,75 . 10^3 kj và 270V

GIẢI CHI TIẾT GIÚP MÌNH, MÌNH CẢM ƠN NHIỀu NHÉ !


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:45:59 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
câu 1.
trong giao thoa trên mặt chất lỏng 2 nguồn O1 và O2 cùng phương trình U= 4cos(20pi.t) đặt cách nhau o1o2 = 15cm. tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v =40 cm/s .1 vòng tròn trên mặt nước có tâm là O và bán kính = 8cm(O là trung điểm O1O2). trên vòng tròn số điểm dao động với biên độ cực đại là ?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 7

bước sóng:[tex]\lambda =40\frac{2\Pi }{20\Pi }=4cm[/tex]
Số dường cực đại qua đường kính:[tex]-8\leq 4K\leq 8\Rightarrow \Rightarrow -2\leq k\leq 2[/tex]
có 5 đường, 2 đường k=-2và k=2 chỉ cắt đường tròn tai 1 điểm. Các đường còn lại cắt đường tròn tại 2 điểm----> có 8 điểm ( không có đáp an)
sao lại 4k.
K.lamda /2 chứ. Vậy có 9đg cực đại cắt đg tròn trog đó 2đg ngoài cùg cắt đg tròn chỉ 1điểm. Vậy tổg cộg có 16đ. K có đ.án luôn.


Tiêu đề: Trả lời: Điện - sóng cơ - tia X
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:47:33 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Bài đăng có tên topic không rõ ràng. Bạn xem lại QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng.

Chúng tôi đã sửa lại tên topic: Điện - sóng cơ - tia X.

Lần sau bạn nên đặt tên rõ ràng, chứ không nên đặt chung chung như vậy nữa.

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Điện - sóng cơ - tia X
Gửi bởi: qvd4081 trong 01:07:30 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
[tex]\lambda =4[/tex]
sô' điểm dao động cưc đại là [tex]\frac{-l}{\lambda } <k <\frac{l}{\lambda } = -3.75<k<3,75[/tex]
Vậy Ta có 7 điểm dao đông với biên độ cực đại là 7 ;
Vì vòng tròn nằm ngoài 2 diêm o1, o2 nên  điểm dao đông với biên độ cực đại  là 7.2=14


Tiêu đề: Trả lời: Điện - sóng cơ - tia X
Gửi bởi: qvd4081 trong 01:22:21 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
i lệch pha u 1 góc [tex]\pi /6[/tex]  [tex]\rightarrow[/tex]  hệ số công suât : cos [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]  [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]  = [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
[tex]\frac{P_{ci}}{P_{tp}} = \frac{P_{ci}}{U.I.cos \varphi } =0.8 \rightarrow U= \frac{P_{ci}}{I.cos \frac{\pi }{6}}[/tex]

Vậy năng lượng may' trong 1h  : [tex]A_{tp } = U.I.cos \varphi .t[/tex]
( vơi t=1h. = 3600 s )