Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: los2v3_4ever trong 06:55:52 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10571Tiêu đề: cần giải đáp vật rắn
Gửi bởi: los2v3_4ever trong 06:55:52 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Một cái cột dài 2m đồng chất tiết diện đều đứng cân bằng trên mặt phẳng nằm ngang.Do bị đụng nhẹ. cột bị ngã xuống trong mặt phẳng thẳng đúng.Giả sử đầu dưới cột không bị xê dịch.Lấy g=10m/s2.hãy tính tốc độ của đầu trên của cột ngay trước khi nó chạm đất?


Tiêu đề: Trả lời: cần giải đáp vật rắn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:05:05 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Một cái cột dài 2m đồng chất tiết diện đều đứng cân bằng trên mặt phẳng nằm ngang.Do bị đụng nhẹ. cột bị ngã xuống trong mặt phẳng thẳng đúng.Giả sử đầu dưới cột không bị xê dịch.Lấy g=10m/s2.hãy tính tốc độ của đầu trên của cột ngay trước khi nó chạm đất?
Định luật bảo toàn năng lượng tại vị trí cao nhất và nằm ngang.
Chọn mốc thế năng tại mặt ngang.
Vị trí cao nhất (bắt đầu quay) : [tex]W=Wt+Wd=Wt=mgL/2.[/tex]
Vị trí nằm ngang : [tex]W=Wd+Wt=Wd=1/2.I.\omega^2[/tex]
==> Định luật bảo toàn NL : [tex]1/2I.\omega^2=mgL/2[/tex]
[tex]==> \omega=\sqrt{mgL/I}[/tex]
[tex]==> V=L.\omega=L.\sqrt{mgL/I}=\sqrt{3gL}[/tex]
(Do trục quay ở đầu thanh [tex]==> I=mL^2/3[/tex])