Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 06:38:03 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10570Tiêu đề: Một bài toán về giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 06:38:03 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng khoang cách giữa 2 khe là 2mm. khoảng cách từ 2 khe đến màng là 2m nguồn sáng S phát ra ánh sáng có bước sóng từ 0,38 đến 0,76um vùng phủ nhau của quang phổ bậc n và bậc n+1 có bề rộng là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:47:04 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng khoang cách giữa 2 khe là 2mm. khoảng cách từ 2 khe đến màng là 2m nguồn sáng S phát ra ánh sáng có bước sóng từ 0,38 đến 0,76um vùng phủ nhau của quang phổ bậc n và bậc n+1 có bề rộng là
[tex]\Delta x=x_{nmax}-x_{n+1min}=\frac{D}{a}(n.\lambda_{max}-(n+1).\lambda_{min})[/tex](n>=1)
Nếu ([tex]\Delta _x < 0[/tex]) không phủ nhau