Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 06:05:28 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10568Tiêu đề: Một bài toán về giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 06:05:28 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng khoang cách giữa 2 khe là 2mm. khoảng cách từ 2 khe đến màng là 2m nguồn sáng S phát ra ánh sáng có bước sóng từ 0,38 đến 0,76um vùng phủ nhau của quang phổ bậc 4 và bậc 3 có bề rộng là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:15:39 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng khoang cách giữa 2 khe là 2mm. khoảng cách từ 2 khe đến màng là 2m nguồn sáng S phát ra ánh sáng có bước sóng từ 0,38 đến 0,76um vùng phủ nhau của quang phổ bậc 4 và bậc 3 có bề rộng là
[tex]\Delta x=x_{3max}-x_{4min}=\frac{D}{a}(3\lambda_{max}-4\lambda_{min})[/tex]