Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toasangnamchau trong 05:19:09 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10567



Tiêu đề: 1 câu lí dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: toasangnamchau trong 05:19:09 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
 ho:)
đặt vào đầu mạch RLC 1 điện áp có tần số 50hz. điện áp hiệu dụng, tần số không đổi. điện trở R trong mạch có thể thay đổi đc. ZL = 100, ZC= 125. ĐIện trở tăng từ 30- 120 ôm . hỏi công suất sẽ biến đổi thế nào ?
A. tăng
B. giảm
C. lên rồi giảm
D> ko đổi

GIẢI CHI TIẾT GIÚP MÌNH,MÌNH CẢM ƠN NHIỀu.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lí dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:49:48 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
ho:)
đặt vào đầu mạch RLC 1 điện áp có tần số 50hz. điện áp hiệu dụng, tần số không đổi. điện trở R trong mạch có thể thay đổi đc. ZL = 100, ZC= 125. ĐIện trở tăng từ 30- 120 ôm . hỏi công suất sẽ biến đổi thế nào ?
A. tăng
B. giảm
C. lên rồi giảm
D> ko đổi

GIẢI CHI TIẾT GIÚP MÌNH,MÌNH CẢM ƠN NHIỀu.

Giải tắt cho em !

Công suất của mạch : [tex]P = RI^{2} = \frac{RU^{2}}{R^{2}+25^{2}} \leq \frac{U^{2}}{50}[/tex]

Pmax ứng với R = 25. Khi R tăng từ 30- 120 ôm ( càng xa điểm cực đại ) P giảm