Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: shawnita112 trong 01:45:53 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10564Tiêu đề: Hai câu lý thuyết máy điện
Gửi bởi: shawnita112 trong 01:45:53 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Stato của một đcơ không đồng bộ ba pha gồm 3 cuộn dây, cho ddxc 3 pha có tần số f=50Hz đi vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ là:(>,<,= 3000vòng/phút)?
Câu 2: Mắc động cơ không đồng bộ ba pha vào mạng điện xc 3 pha thì từ trường quay tạo thành có tốc độ góc (>,<,= tần số góc của dòng điện)

Em hay bị rối khi phân biệt tốc độ quay của roto và từ trường, các thầy và các bạn có thể giải thích cho em phần này được không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu lý thuyết máy điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:25:44 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Stato của một đcơ không đồng bộ ba pha gồm 3 cuộn dây, cho ddxc 3 pha có tần số f=50Hz đi vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ là:(>,<,= 3000vòng/phút)?
Câu 2: Mắc động cơ không đồng bộ ba pha vào mạng điện xc 3 pha thì từ trường quay tạo thành có tốc độ góc (>,<,= tần số góc của dòng điện)

Em hay bị rối khi phân biệt tốc độ quay của roto và từ trường, các thầy và các bạn có thể giải thích cho em phần này được không ạ?
+ Trong độ cơ điện, cơ chế vận hành dùng từ trường quay (từ trường sinh lực làm quay roto).
+ Từ trường quay có tần số bằng tần số dòng điện đưa vào và lớn hơn tần số quay của roto.
(fdien=ftutruong>froto)
+ Mức độ lớn hơn bào nhiều thì còn tùy vào các hệ số, như moment cản, hao phí,....


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu lý thuyết máy điện
Gửi bởi: maimai57 trong 09:51:39 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
thêm một chút : nếu động cơ có 3 cuộn dây , từ trường quay sẽ có tần số f(B) =f(I) =50Hz( tần số của dòng điện xoay chiều 3 pha.) => tốc độ quay của từ trường sẽ là n= 50.60 =3000vong/phút ( f=n.p/60)
Động cơ 3 pha có rô to quay chậm hơn ( không đồng bộ ) nên  tốc độ quay của rô to n'< n.