Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 12:46:10 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10562Tiêu đề: Phóng xạ và giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:46:10 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Trong giao thoa khe Y-âng, nguồn sáng là khe hẹp cách [tex]S_{1}S_{2}[/tex] một đoạn [tex]1,5m[/tex]. Màn quan sát cách [tex]S_{1}S_{2}[/tex] một đoạn [tex]0,5m[/tex]. Biết [tex]S_{1}S_{2}=0,5mm[/tex] . Nếu mở rộng khe hẹp đều về 2 phía thêm một đoạn nhỏ nhất là [tex]l=1,2mm[/tex] thì hệ giao thoa trên màn quan sát biến mất hoàn toàn. Tìm bước sóng của nguồn phát:
[tex]A.0,4\mu m[/tex]
[tex]B.0,6\mu m[/tex]
[tex]C.0,5\mu m[/tex]
[tex]D.0,55\mu m[/tex]

Bài 2: Thời gian sống trung bình của mỗi nguyên tử của một mẫu chất phóng xạ là 202 ngày. Vậy sau khoảng thời gian bao lâu, lượng chất chỉ còn lại một phần tư lượng ban đầu:
A. 140 ngày
B. 202 ngày
C. 280 ngày
D. 404 ngày


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ và giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: nhaibendtb trong 01:35:20 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Bài 2:
Ta có:2T=202............T=101
Theo bài, m=1/4m0.........t=2T=202
Chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ và giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 07:55:05 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Bài 2:
Ta có:2T=202............T=101
Theo bài, m=1/4m0.........t=2T=202
Chọn B

Đáp án là C lận bạn à


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ và giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: cacon194 trong 08:33:58 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
thầy cô ace vào giúp bài 1 đi nào