Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 11:20:42 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10559Tiêu đề: Tiếp tuyến
Gửi bởi: qvd4081 trong 11:20:42 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
hàm số [tex]y= \frac{2x+1}{x-1}[/tex]   ( C )
 Vơi bat' kỳ M thuộc ( C )  tiếp tuyên' tại M cắt 2 tiệm cận tai A,B . Gọi I là giao điểm 2 tiệm cận . Tìm M để chu vi tam giác IAM min
 Giải M thuộc C >> M  M ( [tex]x_{m}[/tex] ,2+ [tex]\frac{3}{x-1}[/tex]  )
  d là tiếp tuyên tại M nên  co dạng : y=
 
[tex]\frac{-3}{(x-1)^{2}} . (x-x_{m}) + 2+ \frac{3}{x_{m}-1}[/tex]   (1)
Vì d cắt tiệm cận đứng tại x=1 thay vao (1) để tìm y >> tọa độ A, tương tự với  tiệm cận ngang y=2 >> B
Nhưng khi tui làm tới đây tìm ra A,B lại không giống với dap' an', ai có thể giúp mình làm chi tiết   tìm ra A , B ko 


Tiêu đề: Trả lời: Tiếp tuyến
Gửi bởi: ngudiem111 trong 10:13:28 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
hàm số [tex]y= \frac{2x+1}{x-1}[/tex]   ( C )
 Vơi bat' kỳ M thuộc ( C )  tiếp tuyên' tại M cắt 2 tiệm cận tai A,B . Gọi I là giao điểm 2 tiệm cận . Tìm M để chu vi tam giác IAM min
 Giải M thuộc C >> M  M ( [tex]x_{m}[/tex] ,2+ [tex]\frac{3}{x-1}[/tex]  )
  d là tiếp tuyên tại M nên  co dạng : y=
 
[tex]\frac{-3}{(x-1)^{2}} . (x-x_{m}) + 2+ \frac{3}{x_{m}-1}[/tex]   (1)
Vì d cắt tiệm cận đứng tại x=1 thay vao (1) để tìm y >> tọa độ A, tương tự với  tiệm cận ngang y=2 >> B
Nhưng khi tui làm tới đây tìm ra A,B lại không giống với dap' an', ai có thể giúp mình làm chi tiết   tìm ra A , B ko 
Ban tìm A (1;[tex]\frac{2t+4}{t-1})[/tex] ; B(2t-1; 2) ; I(1;2)
chu vi P=  IA+IB+AB min tìm được t=[tex]\sqrt{3}[/tex]+1 và t=-[tex]\sqrt{3}[/tex]+1 . Bạn thử lại nhé