Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 11:01:33 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10558Tiêu đề: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: dieplyrc trong 11:01:33 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn dao động điều hoà vs chu kì T tại nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn F hướng ngang. Nếu quay phương ngoại lực một góc 30 độ thì chu ki dao động bằng 2,007s hoặc 1,525s. Tính T
A.0,58s
B.1,41s
C.1,688s
D.1,99s


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:13:55 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn dao động điều hoà vs chu kì T tại nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn F hướng ngang. Nếu quay phương ngoại lực một góc 30 độ thì chu ki dao động bằng 2,007s hoặc 1,525s. Tính T
A.0,58s
B.1,41s
C.1,688s
D.1,99s
Không cho lúc bắt đầu quay phương thì vật ở vị trí nào nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: kydhhd trong 12:28:18 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn dao động điều hoà vs chu kì T tại nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn F hướng ngang. Nếu quay phương ngoại lực một góc 30 độ thì chu ki dao động bằng 2,007s hoặc 1,525s. Tính T
A.0,58s
B.1,41s
C.1,688s
D.1,99s
[tex]T=2\Pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^{2}+\frac{F^{2}}{m^{2}}}}}\Rightarrow T^{4}=(2\Pi )^{4}\frac{l^{2}}{g^{2}+\frac{F^{2}}{m^{2}}}[/tex]
nhìn vào hình cho 2 TH ta có:
+[tex](mg_{hd1})^{2}=(P+\frac{F}{2})^{2}+\frac{3}{4}F^{2}\Rightarrow g_{hd1}^{2}=g^{2}+\frac{F^{2}}{m^{2}}+\frac{F.g}{m};T_{1}^{4}=(2\Pi )^{4}\frac{l^{2}}{g_{hd1}^{2}}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{T^{4}}{T_{1}^{4}}=1+\frac{gF}{mg^{2}+F^{2}/m}[/tex]
+Tương tự:[tex]\frac{T^{4}}{T_{2}^{4}}=1-\frac{gF}{mg^{2}+F^{2}/m}\Rightarrow T^{4}(\frac{1}{2,007^{4}}+\frac{1}{1,525^{4}})=2\Rightarrow T=1,688s[/tex]