Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mrprophet trong 08:34:54 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10548Tiêu đề: Một bài toán về VLHN cần giải đáp
Gửi bởi: mrprophet trong 08:34:54 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Một mẫu Radium 226 nguyên chất có khối lượng 1g, T=1620 năm phóng xạ ra anpha và hn X,
Hạt nhân X vừa tạo ra laijphaan rã với chu kì bán rã T= 3.82 ngày.
sau 1 thời gian thấy khối lượng hạt nhân X không đổi, Tính khối lượng HN X lúc đó?
các thầy cô giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về VLHN cần giải đáp
Gửi bởi: khaikull trong 09:40:58 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Một mẫu Radium 226 nguyên chất có khối lượng 1g, T=1620 năm phóng xạ ra anpha và hn X,
Hạt nhân X vừa tạo ra laijphaan rã với chu kì bán rã T= 3.82 ngày.
sau 1 thời gian thấy khối lượng hạt nhân X không đổi, Tính khối lượng HN X lúc đó?
các thầy cô giúp em với

bài này thời gian nó ko xác định rõ nên mk chẳng hỉu lun. đợt trc cũng có 1 bạn post bài gần giống bài này, có ng giải ùi nhưng hình như là giải sai. pó tay với bài này ùi. bài này cần mấy thầy trụ cột zo giải thui


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về VLHN cần giải đáp
Gửi bởi: qvd4081 trong 10:36:25 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Bài này theo tui làm như vậy này . Tính sô' hạt nhân Ra co' trong 1g
[tex]N_{o} =\frac{1}{226} 6,022.10^{23} hat[/tex]
 Vì hạt nhan Ra và X phóng xạ hết nên X lúc này la Pb
Vậy sô' hạt nhân Pb= sô hạt nhân Ra
   Từ đó tinh' ra khôi' lượng X 


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về VLHN cần giải đáp
Gửi bởi: khaikull trong 10:42:41 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Bài này theo tui làm như vậy này . Tính sô' hạt nhân Ra co' trong 1g
[tex]N_{o} =\frac{1}{226} 6,022.10^{23} hat[/tex]
 Vì hạt nhan Ra và X phóng xạ hết nên X lúc này la Pb
Vậy sô' hạt nhân Pb= sô hạt nhân Ra
   Từ đó tinh' ra khôi' lượng X 

bạn nhầm ùi ta có số hạt ban đầu Ra là [tex]N_{0}[/tex]

số hạt Pb là [tex]N_{t}=N_{0}.e^{-\lambda t}[/tex] muk. nhưng bài này lại ko có thời gian chính xác


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về VLHN cần giải đáp
Gửi bởi: qvd4081 trong 12:11:55 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Bạn nhìn kìa ,  người ta thấy khôi' luongjw hạt nhân X không đổi như vậy là hạt nhân X  không phóng xạ nữa >> hạt nhẩn   Ra không phóng  xạ nữa  . Vây N sô' hạt Ra trong 1g ban đầu đã chuyên thành N sô' hạt Pb (coi là như vậy ) . Vậy sô' hat chì = sô' hạt Ra trong 1g ban đầu . Môi tội là khôi' luongj khác do A khac' mà thui


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về VLHN cần giải đáp
Gửi bởi: khaikull trong 01:10:35 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Bạn nhìn kìa ,  người ta thấy khôi' luongjw hạt nhân X không đổi như vậy là hạt nhân X  không phóng xạ nữa >> hạt nhẩn   Ra không phóng  xạ nữa  . Vây N sô' hạt Ra trong 1g ban đầu đã chuyên thành N sô' hạt Pb (coi là như vậy ) . Vậy sô' hat chì = sô' hạt Ra trong 1g ban đầu . Môi tội là khôi' luongj khác do A khac' mà thui

bạn nhầm ùi. nếu như bạn thì số hạt [tex]\alpha[/tex] bạn vứt đi đâu muk số hạt Ra = số hạt Pb dc. cái dữ liệu bạn sử dụng chỉ là dữ liệu ở quá trình sau thui
Ra phóng xạ thì ta có [tex]N_{0}=\Delta N+ N_{t}[/tex] muk
[tex]N_{t}[/tex] là số hạt Pb
còn [tex]\Delta N[/tex] là số hạt [tex]\alpha[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về VLHN cần giải đáp
Gửi bởi: qvd4081 trong 01:58:04 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Như vậy là bài toan' trở thành tìm 1 hạt Ra sau bao nhiêu phóng xạ alpha thì thành Pb  (gọi lần phòn'g xạ ra alpha la k )
 Vậy ta co' N hạt Ra   sẽ phong' ra N.k  hạt alpha
Vây hạt nhân Pb còn lại là : N'= N-k.N
Tìm ra sô' hạt Pb >> m