Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 06:26:24 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10543Tiêu đề: Một bài toán về may bien áp cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 06:26:24 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N1=1000 vòng, điện trở r1=1 ôm, cuộn thứ cấp N2=200 vòng, r2=1,2 ôm. Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U1, mạch thứ cấp có tải là R= 10 ôm, điện áp hiệu dụng U2. Bỏ qua mất mát năng lg ở lõi từ. Tỉ số U1/U2 là
A. 500/283                      B. 281/50       C. 1/5           D.5


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về may bien áp cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 08:00:24 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N1=1000 vòng, điện trở r1=1 ôm, cuộn thứ cấp N2=200 vòng, r2=1,2 ôm. Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U1, mạch thứ cấp có tải là R= 10 ôm, điện áp hiệu dụng U2. Bỏ qua mất mát năng lg ở lõi từ. Tỉ số U1/U2 là
A. 500/283                      B. 281/50       C. 1/5           D.5
Ta có:[tex]E_{1}=U_{1}-I_{1}.r_{1}=U_{1}-I_{1}(1); E_{2}=U_{2}+I_{2}.r_{2}=U_{2}+1,2.I_{2}(2)[/tex]
Mặt khác ta có:
[tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}(3)[/tex]
Từ (1), (2) và (3) ta có:
[tex]\frac{U_{1}-I_{1}}{U_{2}+1,2.I_{2}}=\frac{1000}{2000}=5=\frac{I_{2}}{I_{1}}\rightarrow U_{1}-I_{1}=5.(U_{2}+1,2.I_{2})=5.U_{2}+6.I_{2}[/tex];
[tex]I_{2}=5.I_{1}[/tex]
Thay biểu diễn I1 theo I2 và với chú ý: I2=U2/R và thay vào biểu thức:
[tex]U_{1}-I_{1}=5.U_{2}+6.I_{2}\Leftrightarrow U_{1}-\frac{I_{2}}{5}=5.U_{2}+6.I_{2}\Leftrightarrow U_{1}=5.U_{2}+\frac{31}{5}.I_{2}\Leftrightarrow U_{1}=5.U_{2}+\frac{31}{5}.\frac{U_{2}}{10}\Leftrightarrow \frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{281}{50}[/tex]