Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 06:04:59 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10542Tiêu đề: Sóng ánh sáng!
Gửi bởi: truonglongmoto trong 06:04:59 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Khi truyền trong chân không λđ=760nm, λt=400nm. Khi chiếu vào 1 môi trường có nđ=1,33 và nt=1,34 thì tỉ số bước sóng và năng lượng mơi là bao nhiêu?

Mong các thầy và các bạn giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng!
Gửi bởi: khaikull trong 06:10:40 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Khi truyền trong chân không λđ=760nm, λt=400nm. Khi chiếu vào 1 môi trường có nđ=1,33 và nt=1,34 thì tỉ số bước sóng và năng lượng mơi là bao nhiêu?

Mong các thầy và các bạn giúp đỡ

bạn cư thử áp dụng công thức [tex]\frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=\frac{n_{2}}{1}[/tex] với từng cái là tính dc lamda đỏ và lam đa tím mới thì chia cho nhau là ra tỉ số.
năng lượng thì [tex]\varepsilon =\frac{hc}{\lambda }[/tex] cái đó chắc bạn cũng biết ùi
Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng!
Gửi bởi: Radium trong 06:15:21 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
giả sử ánh sáng truyền từ chân không sang môi trường có chiết suất như đề thì tần số f k đổi => năng lương không đổi
[tex]\lambda _{t} = \frac{c}{n_{t}.f}
\lambda _{d} = \frac{c}{n_{d}.f}[/tex]
=>[tex]\frac{\lambda _{t}}{\lambda _{d}} = \frac{n_{d}}{n_{t}}[/tex]