Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 04:48:47 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10539Tiêu đề: Bài tập sóng cơ câng giải đáp!
Gửi bởi: arikirin trong 04:48:47 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Hai nguồn O1,O2 coi là 2 nguồn điểm cách nhau 4m,phát sóng kết hợp cùng tấn số 425hz,cùng biên độ 1cm và cùng phan ban đầu=0.(vận tốc truyền âm 340m/s).Số điểm dao động với biên độ 1cm trong khoảng O1,O2 là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ câng giải đáp!
Gửi bởi: kydhhd trong 04:58:59 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Hai nguồn O1,O2 coi là 2 nguồn điểm cách nhau 4m,phát sóng kết hợp cùng tấn số 425hz,cùng biên độ 1cm và cùng phan ban đầu=0.(vận tốc truyền âm 340m/s).Số điểm dao động với biên độ 1cm trong khoảng O1,O2 là?
bước sóng:[tex]\lambda =v/f=0,8m[/tex]
số điểm dao động với biên độ cực đại trên O1O2 là:2.(4/0,8)+1=11
có thể xem giao thoa ở đây giống sóng dừng, tương ứng với 10 bó sóng. một bó sóng có 2 điểm dao động với biên độ 1cm đối xứng nhau qua bụng sóng---> có 2.10=20 điểm