Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 04:33:48 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10537Tiêu đề: bài tập con lắc lò xò -sóng cơ cần mn giúp đỡ
Gửi bởi: arikirin trong 04:33:48 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang tại vị trí căn bằng cấp cho vật nặng vận tốc 10cm/s dọc theo trọc lò xo, thì sau 0.4s thế năng con lắc đạt cực đại đầu tiên.lúc đó vật cách vị trí cân bằng?
Một sóng cơ có bước sóng lamda,tần số f.biên độ a không đổi,lan truyền trên một dt từ M đến N cách M 1 đoạn 7lamda/3. Taị thời điểm nào đó ,tốc độ dao động của M bằng 2pifa.lúc đó tốc độ dao động tại N bằng?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xò -sóng cơ cần mn giúp đỡ
Gửi bởi: Radium trong 04:40:38 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Bài 1
Thời gian vật đi từ VTCB ra biên lần đầu tiên (có thế năng cực đại) = T/4 => T = 1.6s => w = 1.25.pi rad/s => A = vo/w = 2.546 cm