Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhdat199469 trong 03:57:17 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10536Tiêu đề: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: thanhdat199469 trong 03:57:17 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
 Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1=4cm thì vận tốc v1= -40[tex]\sqrt{3}\pi[/tex]

 cm /s ; khi vật có li độ x2 =4[tex]\sqrt{2}[/tex]
cm thì vận tốc v2=40[tex]\sqrt{2}\pi[/tex]
cm/s . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ
  A: 0,1 s  B: 0,8 s  C: 0,2 s  D: 0,4 s


Tiêu đề: Trả lời: chu kì của động năng và thế năng trong dao động điều hòa
Gửi bởi: kydhhd trong 04:14:25 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
bạn đặt tiêu đề dài dòng quá: chu kì của động năng và thế năng trong dao động điều hòa
do bạn là mem mới nên tớ sửa lại cho bạn. Mong bạn rút kinh nghiệm lần sau, nếu còn vi phạm ToPic của bạn sẽ bị khoá


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:19:26 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1=4cm thì vận tốc v1= -40[tex]\sqrt{3}\pi[/tex]

 cm /s ; khi vật có li độ x2 =4[tex]\sqrt{2}[/tex]
cm thì vận tốc v2=40[tex]\sqrt{2}\pi[/tex]
cm/s . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ
  A: 0,1 s  B: 0,8 s  C: 0,2 s  D: 0,4 s
Ta có biểu thức độc lập:
[tex] A^2=x_1^2 + \frac{v_1^2}{{\omega}^2} (1) [/tex]
[tex] A^2=x_2^2 + \frac{v_2^2}{{\omega}^2} (2) [/tex]
Lấy (1-(2) ta được: [tex] \omega=\sqrt{\frac{v_2^2-v_1^2}{x_1^2-x_2^2}} \to T [/tex]
Mà động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ: [tex] T^{'}=\frac{T}{2} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: qvd4081 trong 04:27:36 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Bài này ta biêt' ngay động năng va thế năng biến thiên với chu ky la T/2 mà ( co' phải 2 hệ khác nhau đâu )
 Còn tinh T ta áp dụng công thức độc lập tính ra oomega >> T