Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 02:58:58 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10534Tiêu đề: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 02:58:58 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Cho 2 nguồn phát sóng trên mặt nước tại A và B lần lượt có phương trình [tex]u_{A}=10cos\left(100\pi t \right)\left(mm \right)[/tex] và [tex]u_{B}=20cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{8} \right)\left(mm \right)[/tex] .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước [tex]v=2m/s[/tex] .Khoảng cách AB là [tex]0,25m[/tex] .Khi xảy ra hiện tượng giao thoa, trên đoạn thẳng AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ [tex]11cm[/tex]
[tex]A.49[/tex]
[tex]B.50[/tex]
[tex]C.52[/tex]
[tex]D.42[/tex]

Bài 2: Một lăng kính có góc chiết quang [tex]A=60^{0}[/tex] được đặt trong không khí. Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp vào đỉnh của lăng kính theo hợp với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A một góc bằng [tex]60^{0}[/tex]. Một màn E sau lăng kính , vuông góc với phương của tia ló màu đỏ và cách đỉnh [tex]1,2m[/tex]. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là [tex]9cm[/tex].Biết chiết suất của tia sáng với tia đỏ là [tex]1,57[/tex]. Chiết suất của lăng kính với ánh sáng tím nhận giá trị nào sau đây
[tex]A.1,62[/tex]
[tex]B.1,59[/tex]
[tex]C.1,69[/tex]
[tex]D.1,67[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Radium trong 04:30:55 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Bài 2;
Tia màu tím lệch nhiều hơn tia màu đỏ.
Góc tới i = [tex]60^{o}[/tex].
Góc khúc xạ [tex]r_{1} = \sin^{-1} (\sin \frac{60^{o}}{n})[/tex]
Góc tới mặt phân cách bên kia của lăng kính [tex]r_{2} = 60^{o} - r_{1}[/tex]
Góc ló [tex]i_{2} = \sin^{-1} (n.\sin r_{2})[/tex]
Góc lệch [tex]D = i_{1} + i_{2} - A = i_{2}[/tex]
Bề rộng của chùm sáng trên màn tính từ hình chiếu của A lên màn
        [tex]h = d.\tan (D - 30^{o})=d.\tan (\sin^{-1} (n.\sin (A - \sin^{-1} (\frac{\sin i_{1}}{n}))) - 30^{o})[/tex]
Thay số vào vào solve mình ra [tex]n=1.62[/tex]
 
Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:04:44 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Bài 2;
Tia màu tím lệch nhiều hơn tia màu đỏ.
Góc tới i = [tex]60^{o}[/tex].
Góc khúc xạ [tex]r_{1} = \sin^{-1} (\sin \frac{60^{o}}{n})[/tex]
Góc tới mặt phân cách bên kia của lăng kính [tex]r_{2} = 60^{o} - r_{1}[/tex]
Góc ló [tex]i_{2} = \sin^{-1} (n.\sin r_{2})[/tex]
Góc lệch [tex]D = i_{1} + i_{2} - A = i_{2}[/tex]
Bề rộng của chùm sáng trên màn tính từ hình chiếu của A lên màn
        [tex]h = d.\tan (D - 30^{o})=d.\tan (\sin^{-1} (n.\sin (A - \sin^{-1} (\frac{\sin i_{1}}{n}))) - 30^{o})[/tex]
Thay số vào vào solve mình ra [tex]n=1.62[/tex]
 
Khó hiểu quá, bạn vẽ hình giúp được ko


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Radium trong 05:11:39 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
bạn tưởng tượng hình của nó giống bài tìm bề rộng quang phổ của 2 tia đơn sắc qua lăng kính ấy


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:26:36 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
bạn tưởng tượng hình của nó giống bài tìm bề rộng quang phổ của 2 tia đơn sắc qua lăng kính ấy


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Radium trong 05:41:14 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
theo hình thì mình làm sai mất tiêu rồi  :-t


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:04:40 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
dạo này em gjải saj tóe loe. E k để ý góc tới nên vẽ tkế.hjhj.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Radium trong 06:07:38 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
uhm. góc tới là 60 độ.  :D


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 06:16:16 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
dạo này em gjải saj tóe loe. E k để ý góc tới nên vẽ tkế.hjhj.
yumi chắc thất tình nên giải sai nhiu. hihi


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Radium trong 06:59:45 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
như mình giải như trên đến phần Tính góc lệch D= i2
Ta có góc i2 đc tính theo công thức [tex]i_{2} = \sin^{-1} (n.sin(A - \sin^{-1} (\frac{\sin i_{1}}{n})))[/tex]
Bạn tính đc góc [tex]i_{2d}[/tex]
Và theo hình thì [tex]i_{2t} = i_{2d} + \tan^{-1} (\frac{0.09}{1.2})[/tex]
cho vào máy tính và solve => [tex]n = 1.62[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: quan09lyltv trong 09:13:19 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
sorry bạn nhưng cho mình hỏi cái biên độ bài sóng phải có đơn vị là mm chứ nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:19:13 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
sorry bạn nhưng cho mình hỏi cái biên độ bài sóng phải có đơn vị là mm chứ nhỉ?

mm đó ạ.chắc anh ý viết nhầm.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 04:15:35 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2012
Bài 1: Cho 2 nguồn phát sóng trên mặt nước tại A và B lần lượt có phương trình [tex]u_{A}=10cos\left(100\pi t \right)\left(mm \right)[/tex] và [tex]u_{B}=20cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{8} \right)\left(mm \right)[/tex] .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước [tex]v=2m/s[/tex] .Khoảng cách AB là [tex]0,25m[/tex] .Khi xảy ra hiện tượng giao thoa, trên đoạn thẳng AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ [tex]11cm[/tex]
[tex]A.49[/tex]
[tex]B.50[/tex]
[tex]C.52[/tex]
[tex]D.42[/tex]
xin thầy cô huong dẫn giải bài hơi lạ này , em chỉ giải được những bài có cos(denta pi) đẹp thôi .xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:58:11 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2012
Bài 1: Cho 2 nguồn phát sóng trên mặt nước tại A và B lần lượt có phương trình [tex]u_{A}=10cos\left(100\pi t \right)\left(mm \right)[/tex] và [tex]u_{B}=20cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{8} \right)\left(mm \right)[/tex] .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước [tex]v=2m/s[/tex] .Khoảng cách AB là [tex]0,25m[/tex] .Khi xảy ra hiện tượng giao thoa, trên đoạn thẳng AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ [tex]11cm[/tex]
[tex]A.49[/tex]
[tex]B.50[/tex]
[tex]C.52[/tex]
[tex]D.42[/tex]
xin thầy cô huong dẫn giải bài hơi lạ này , em chỉ giải được những bài có cos(denta pi) đẹp thôi .xin cảm ơn
Cách 1:
Dựa trên T/C sóng dừng mà làm :
+ Tìm số cực đại trên S1S2
+ 1 cực đại có 2 điểm thỏa mãn có biên độ 11
+ Xét 2 cực đại có k lớn nhất Tìm khoảng cách từ đó đến nguồn nếu > khoảng cách từ điểm có biên độ 11 đến CĐ thì +1 còn lại thì -1.
Cách 2: dùng công thức tổng hợp
VD:
[tex]\lambda=2/50=4cm[/tex]
[tex]\Delta \varphi=2\pi.(d_1-d_2)/\lambda+\pi/8[/tex]
==> Số cực đại [tex]-S1S2 < (-1/16+k)\lambda<S1S2[/tex]
==> [tex]-6,18<k<6,3125 ==> k={-6,..6}=13[/tex]
+ vị trí điểm có biên độ 11 cách cực đại 1 khoảng : [tex]11=30cos(2\pi.d/\lambda) ==> d=0,76[/tex]
+ Vị trí cực đại k=-6 cách S1 1 khoản 0,378 ==> Cực đại k=-6 chỉ có 1 điểm có biên độ a=11
+ Vị trí cực đại k=-6 cách S2 1 khoản 0,625 ==> Cực đại k=-6 chỉ có 1 điểm có biên độ a=11
==> Tổng số điểm có biên độ 11: 13x2-2=24 điểm.
Cách 2 : dùng CT tính biên độ
[tex]11^2=20^2+10^2+2.20.10.cos(\Delta \varphi)[/tex]
==> [tex]\Delta \varphi= 2,816 + k2pi[/tex] và  [tex]\Delta \varphi= -2,816 + k2pi[/tex]
==> [tex]d1-d2=(0,3856+k)\lambda[/tex] và [tex]d1-d2=(0,510+k)\lambda[/tex]
Th1: -25<d1-d2<25 ==> -6,6 < k < 5,86 ==> k={-6,..5} ==> 12 điểm
Th2: -25<d1-d2<25 ==> -6,76 < k < 5,74 ==> k={-6,..5} ==> 12 điểm
==> 24 điểm