Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 02:57:47 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10533Tiêu đề: công thức hình chóp
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:57:47 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Cho mình hỏi khi tính  thể tích hình chóp bình  thường có áp dungj được là V=[tex]\frac{1}{3} S.h[/tex]
 không ?  Hay phải dùng công thức  tính thể tích bằng tích vô hướng vậy?

 


Tiêu đề: Trả lời: công thức hình chóp
Gửi bởi: gmvd trong 08:30:03 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
công thức này hoàn toàn đúng há bạn. ban cứ áp dụng bình thường