Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: watashi trong 01:43:47 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10532Tiêu đề: Con lắc lò xo trên mặt phẳng nghiêng.
Gửi bởi: watashi trong 01:43:47 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
 
   ^-^ Giúp mình bài này với!
   Một con lắc lò xo đặt trên mo nghiêng như hình vẽ. Cho biết m=100g , độ cứng lò xo k=10N/m , góc nghiêng [tex]\alpha =60^{0}[/tex] . Đưa vật ra khỏi VTCB 5 cm rồi buông nhẹ. Do có ma sát nên sau nên sau 10 dao động vật ngừng lại. Lấy g= 10 m/s2.
 Hệ số ma sát giữa vật và mp nghiêng là :
  A. 0,025   B. 0,25  C. 0,125  D   0,0125 .
(http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/23/13/42/13404337562096314142_574_0.jpg) (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/thongaythomonkey/apps/photo/album/photo-detail/id/1453853433)

 


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trên mặt phẳng nghiêng.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:04:53 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

   ^-^ Giúp mình bài này với!
   Một con lắc lò xo đặt trên mo nghiêng như hình vẽ. Cho biết m=100g , độ cứng lò xo k=10N/m , góc nghiêng [tex]\alpha =60^{0}[/tex] . Đưa vật ra khỏi VTCB 5 cm rồi buông nhẹ. Do có ma sát nên sau nên sau 10 dao động vật ngừng lại. Lấy g= 10 m/s2.
 Hệ số ma sát giữa vật và mp nghiêng là :
  A. 0,025   B. 0,25  C. 0,125  D   0,0125 .

sau mỗi 1T, độ gjảm b.độ là [tex] \Denta A = 5mm=  \frac{4Fc}{K} [/tex] với Fc = [tex]k mg.cos \alpha [/tex]  =>hsmsát k=...